نوشته های تازه

لغت نامه: وجود

فاضل تونی، محمدحسین (تون ۱۲۵۱ـ تهران ۱۳۳۹ش): حقيقت وجود گاه به معناى مصداق مقابل مفهوم است، و در اين صورت از آن به منشأ آثار و طارد عدم تعبير مى ‏شود. حقيقت وجود به معناى مذكور، حقيقت واحده‏ اى است كه داراى مراتب مختلفه مى ‏باشد؛ مرتبه ‏اى از آن …

ادامه نوشته »

رتوریک

رتوریک[1] همان بلاغت متن است که با ایتوس[2] و پیتوس[3] و لوگوس[4] ربط و ‌نسبت وثیقی دارد. ایتوس با اخلاقیات و خوی و خصلت سخنور و هنرمند گره می خورد، و پیتوس با احساسات و عواطف و ترس و ترحم مخاطب. لوگوس  هم البته  با خود سخن آمیخته است و …

ادامه نوشته »

لغت نامه: نیاز خواری طلبی (Abasement need)

انتقاد، اهانت، سرزنش،… را با بردباری تحمل کردن. لذت بردن از کیفر. به دنبال درد و رنج و بیماری و بدبختی رفتن. به کم مایگی و حقارت و خطای خود اعتراف کردن. بدون مقاومت تسلیم پیشامدها بودن. منبع: فرهنگ علوم رفتاری؛ علی اکبر شعاری نژاد / 1

ادامه نوشته »

فلسفه سیاسی (4)؛ ماهیت حکومت

1 – تعریف حکومت کلمه “حکومت”، به سه معنی مرتبط به هم نظر دارد: اول: گروهی از افراد که مسئول کنترل یک کشور[1] یا یک دولت[2] هستند.دوم: یک سیستم یا روش خاص برای کنترل یک کشور. چنانکه می گوییم: حکومت ائتلافی[3]، حکومت کمونیستی[4]، حکومتِ دمکراتیک[5]، حکومت توتالیتر[6] و غیره. سوم: …

ادامه نوشته »

لغت نامه: ابن عربی

[ولادت و تحصیلات] قطب العارفين و قدوة السالكين و اسوة الحكماء و المتألهين، محمّد بن على بن محمّد، معروف به محى الدين عربى‏[1]، …. نسبش به حاتم طايى‏ مى ‏رسد، و ولادتش در سال پانصد و شصت هجرى در شهر مُرْسِيه- به ضم ميم، و سكون را، و كسر سين، …

ادامه نوشته »

لغت نامه: قیصری، داود بن محمود ( ـ ۷۵۱ق)

از عارفان و صوفیان ایرانی. در قره‌‌مان (قرامان) واقع در ترکیه به‌دنیا آمد. علوم رسمی را کسب کرد و آن‌گاه به تحصیل عرفان نظری پرداخت. چندین سال در محضر عبدالرزاق کاشانی به‌ سر برد و فصوص ‌الحکم را از همو آموخت. از سکونت چندساله‌اش در اطراف تبریز و قونیه خبر …

ادامه نوشته »