خانه / بایگانی برچسب: ابراء

بایگانی برچسب: ابراء

لغت نامه: ابراء

سجادی، سیدجعفر (اصفهان ۱۳۰۳ ـ۱۳۹۲ش)؛ فرهنگ معارف اسلامی؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1373: إِبراء- (اصطلاح فقهى است) و برى كردن و مبرا دانستن ذمه مديون است از ديون او و «هو اسقاط ما فى ذمة الغير من الحق» است و چون اسقاط حق است و نقل ملك نيست قبول مديون …

ادامه نوشته »