خانه / بایگانی برچسب: فلسفه چیست؟

بایگانی برچسب: فلسفه چیست؟

تعریف متافلسفه

تعریف متافلسفه

همان طور که در مطالب پیشین ذکر شد، سه سؤال متافلسفی بسیار کلی وجود دارد: فلسفه چیست؟ هدف فلسفه چیست یا چه باید باشد؟ چگونه باید به فلسفه پرداخت؟ این سؤالات به دسته مباحث متافلسفی خاص، که برخی از آن ها به شرح زیر است، تجزیه می شود: فلسفه یک …

ادامه نوشته »

متافلسفه قبل از قرن بیستم

متافلسفه

«سقراط» معتقد بود كه زندگی ناشناخته (زندگی غیر فلسفی) ارزش زیستن ندارد. در حقیقت، سقراط نقش خود را یاری رساندن به رهایی مردم از زندگی غیرمتفکرانه می دانست. او این کار را با نشان دادن روش معروف سقراطی خود به آن ها انجام داد. تا آن ها اطلاعاتی درباره، به …

ادامه نوشته »

متافلسفه

متافلسفه

فلسفه چیست؟ فلسفه برای چیست؟ چگونه باید به فلسفه پرداخته شود؟ این ها سؤالاتی متافلسفه ای است. متافلسفه مطالعه ماهیتِ فلسفه است. متافلسفه  معاصر در سنت فلسفی غرب چند دسته می شود؛ تقریباً با توجه به این که با هر یک از سه مورد فلسفه تحلیلی فلسفه پراگماتیستی فلسفه قاره …

ادامه نوشته »