خانه / بایگانی برچسب: چیستی فلسفه از دید آکویناس

بایگانی برچسب: چیستی فلسفه از دید آکویناس

متافلسفه قبل از قرن بیستم

متافلسفه

«سقراط» معتقد بود كه زندگی ناشناخته (زندگی غیر فلسفی) ارزش زیستن ندارد. در حقیقت، سقراط نقش خود را یاری رساندن به رهایی مردم از زندگی غیرمتفکرانه می دانست. او این کار را با نشان دادن روش معروف سقراطی خود به آن ها انجام داد. تا آن ها اطلاعاتی درباره، به …

ادامه نوشته »