حرف: ب

باء بسم الله

بابا افضل کاشانی، محمد (ح ۵۵۰ـ کاشان ۶۱۰ق)

باتای، ژرژ (1897ـ1962)

بادر، بندیکت فرانتس (۱۷۶۵ـ۱۸۴۱)

بادکوبه ای، سید حسین (بادکوبه ۱۲۹۳ـ نجف ۱۳۵۸ق)

بارت، رولان (۱۹۱۵ـ۱۹۸۰)

بارت، کارل (۱۸۸۶ـ۱۹۶۸)

بارتلمی سنت هیلر، ژول (۱۸۰۵ـ۱۸۹۵)

بارکلی، جورج (۱۶۸۵ـ۱۷۵۳)

بارکلی، رابرت (۱۶۴۸ـ۱۶۹۰)

باری

باسط

باشلار، گاستون (۱۸۸۴ـ۱۹۶۲)

باطل

باطن

باعث

باغنویی شیرازی، حبیب الله (ح ۹۳۰ـ بخارا ۹۹۵ق)

باقلانی، محمد بن طیب (بصره ۳۲۸ـ بغداد ۴۰۳ق)

باگدانوف، الکساندر (۱۸۷۳ـ۱۹۲۸)

بالیبار، اتین (۱۹۴۲)

باومگارتن، الکساندر (۱۷۱۴ـ۱۷۶۲)

باویر، برونو (۱۸۰۹ـ۱۸۸۲م)

بایور، فردیناند (۱۷۹۲ـ۱۸۶۰)

بایوس، میشاییل (۱۵۱۳ـ۱۵۸۹)

بجنوردی، سید حسن (بجنورد ۱۳۱۶ـ عراق ۱۳۹۶ق)

بحر الهيولى

بحران دنیای متجدد

بحرانی، احمد بن محمد (کاظمین ـ ۱۱۰۲/۱۱۰۰ق)

بخت

بداء

بدایع الحکم

بدایه الحکمه و نهایه الحکمه

بدايت زمان

بدعت

بدن

بدن اخروی

بدوی، عبدالرحمان (۱۹۱۷ـ۲۰۰۵)

بدیع

بدیع، امیرمهدی (همدان ۱۲۹۳ـ سوییس ۱۳۷۳ش)

بدیغورس

بدیهی

بدیهیات اولیه

البديهه

بر، هانری (۱۸۶۳ـ۱۹۵۴)

برادلی، فرانسیس هربرت (۱۸۶۴ـ۱۹۲۴)

بردیایف، نیکلای (۱۸۷۴ـ ۱۹۴۸)

برزخ

برضد روش

برک، ادموند (۱۷۲۹ـ۱۷۹۷)

برگر، هانس (۱۸۷۳ـ۱۹۴۱)

برگسون، هانری (۱۸۵۹ـ۱۹۴۱)

برلین، آیزایا (۱۹۰۹ـ۱۹۹۷)

برنگاریوس توری

برونو، جوردانو (۱۵۴۸ـ۱۶۰۰)

برهان

برهان اسد و اخصر

برهان الرانق

برهان ان

برهان انی

برهان بر ملتقى

برهان ترتّب

برهان تضايف

برهان تطبيق

برهان تمانع

برهان جهات

برهان حيثيّات

برهان خاصّ الخاص

برهان خلف

برهان سلّمى

برهان صدیقین

برهان فصل و وصل

برهان فطرت

برهان قاطع، قصه

برهان قوّت و فعل

برهان لمّى

برهان مركّب

برهان مسامته

برهان مسکین

برهان مقابله

برهان وجودشناختی

برهان وسط و طرف

بریلوی، احمدرضا (۱۲۷۲ـ۱۳۴۰ق)

بریلوی، سید احمد (۱۲۰۱ـ ۱۲۴۶ق)

بساریون، یوهانس (ح ۱۴۰۳ـ ۱۴۷۲م)

بسايط بسايط اسطقيسّه

بسايط عقليه

بسم الله الرحمن الرحیم

بسنت، آنی (وود) (۱۸۴۷ـ۱۹۳۳)

بسیط

بسيط الحقيقة

بسيط الحقيقة كل الاشياء

بسيط خارجى

بشر بن معتمر، ابوسهل ( ـ بغداد ۲۱۰ق)

بشریه

بصایر النصیریه (البصایر…)

بصر

بصیر

بصیرت

بطلیوسی، ابومحمد عبدالله بن محمد (۴۴۴ـ۵۲۱ق)

بعث

بعديت غير مجامع

بغدادی، عبدالقاهر ( ـ اسفراین ۴۲۹ق)

بکر، بالتازار (۱۶۳۴ـ ۱۶۹۸)

بکری

بکریه

بل، پیر (۱۶۴۷ـ۱۷۰۶)

بلارمینو، قدیس روبرتو (۱۵۴۲ـ۱۶۲۱)

بلاغی، محمدجواد (نجف ۱۲۸۲ـ۱۳۵۲ق)

بلاگا، لوچیان (۱۸۹۵ـ۱۹۶۱)

بلاندراتا، جورجو (۱۵۱۶ـ۱۵۸۸)

بلخی، ابوزید احمد بن سهل (بلخ ح ۲۳۵ق)

بلخی، المظفر بن محمد ( ـ۳۶۷ق)

بلنچارد، برند (۱۸۹۲ـ ۱۹۸۷)

بلوخ، ارنست (۱۸۸۵ـ۱۹۷۷)

بلوندل، موریس (۱۸۶۱ـ۱۹۴۹)

بن عاشور، محمدطاهر (۱۸۷۹ـ۱۹۷۰)

بنتام، جرمی (۱۷۴۸ـ۱۸۳۲)

بنجیر، محمد بن عبدالغالب (کربلا ۶۰۲ق)

بندا، ژولین (۱۸۶۷ـ۱۹۵۶)

بنیه

بوبر، مارتین (۱۸۷۸ـ۱۹۶۵)

بوبیو، نوربرتو (۱۹۰۹ـ۲۰۰۴)

بودریار، ژان (۱۹۲۹ـ۲۰۰۷)

بوده، گیوم (۱۴۶۷م ـ۱۵۴۰)

بوریدان، ژان (ح ۱۲۹۷ـ ح ۱۳۵۸م)

بوزانکت، برنارد (۱۸۴۸ـ۱۹۲۳)

بوشنر، فریدریش (۱۸۲۴ـ۱۸۹۹)

بول، جورج (۱۸۱۵ـ۱۸۶۴)

بولتسانو، برنارد (۱۷۸۱ـ۱۸۴۸)

بولتسانو، برناردوس (۱۷۸۱ـ۱۸۴۸)

بولتمان، رودولف (۱۸۸۴ـ۱۹۷۶)

بونهوفر، دیتریش (۱۹۰۶ـ۱۹۴۵)

بویتیوس، آنیکیوس (۴۸۰ـ۵۲۴م)

بهجت

بهشت

بهمنیار بن مرزبان، ابوالحسن ( ـ۴۵۸ق)

بی پایانی جهان هستی و جهان های جزیی

بیانی، علیقلی (تهران ۱۲۹۱ش ـ ۱۳۸۸ش)

بیدآبادی، آقا محمد بن رفیع ( ـ اصفهان ۱۱۹۸ق)

بی علم

بیکن، فرانسیس (۱۵۶۱ـ۱۶۲۶)

بین الهلالین

بین، الگزاندر (۱۸۱۸ـ۱۹۰۳)

بینامتنیت

بیهقی، زید بن محمد ( ـ ۵۱۷ق)

بیهقی، ظهیرالدین علی بن زید (ح ۴۹۳ـ۵۶۵ق)

همچنین ببینید

لغت نامه: وجود

فاضل تونی، محمدحسین (تون ۱۲۵۱ـ تهران ۱۳۳۹ش): حقيقت وجود گاه به معناى مصداق مقابل مفهوم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *