نوشته های تازه

فلسفه ورزش

“فلسفه ورزش”[1]، محل تلاقی “ورزش” و “فلسفه” است. ورزش از دوران ماقبل تاریخ انجام می شده است، با این حال، به تازگی، موضوعی برای مطالعات منظم فلسفی گشته است. در اواخر دهه 1800، بحث درباره یِ هدف، اصول، و فلسفه تربیت بدنی و دو و میدانی، زمینه را برای چیزی …

ادامه نوشته »

به بهانه‌ «مست عشق» (۲)

«مست عشق» داستان خطی و سرراستی ندارد و با فلش‌بک‌های شرحه‌شرحه، به جای آغاز، از پایان حکایت می‌شود و در ساختار آن هم نوعی آشفتگی دیده می‌شود که با سرگردانی و پریشان‌حالی شمس و مولانا مناسبت دارد. به گواهی دکتر پورنامداریان، شعر مولانا به علت نوسانات و غلیان‌های روحی او، …

ادامه نوشته »

به بهانه «مست عشق» (1)

پل ریکور می‌گفت: «بعضی از ملت‌ها دچار تورم خاطره‌اند» (به نقل از دکتر بشردوست،سودای حقیقت) ‌و اگر ما بخواهیم برای ملت مورد نظر ریکور مصداقی بیاوریم، قطعاً خود ما یکی از آنها هستیم؛ ملتی با کوهی از خاطره و متون ذوبطون که جذبات مغناطیسی‌اش، یکی از موانع حضور ما در …

ادامه نوشته »

مشاوره فلسفی

کسی که راه خرد را در پیش نگیرد، سالم و صالح و بسامان نمی شود، و کسی که راه علم را نپوید، به مرتبه عقل و خرد ارتقاء نمی یابد.[1] یک ماشین سالم، سیستمی است که مختصاتِ قابل ترسیم و توصیفی دارد. این ترسیم ها و توصیف ها، به اجزاء، …

ادامه نوشته »

“می باشد” یا “است”؟!

در هر زبانی، کلماتی وجود دارد که حاکی از مفهومِ “وُجود” و “هستی” است. این کلمات را ابن سینا “کلمات وجودی” می نامد. برای مثال در زبان عربی کلمات “وقوع” و “حصول” و “کون” و “ثبوت” و “وجود” از این دست اند.[1] افعال برآمده از این کلمات، گاهی به صورت …

ادامه نوشته »

به بهانه نقد «کبوتر طوق‌دار»‌ ۲

از آرمان تا واقعیت خانم باربارا تاکمن، مورخ و متفکر آمریکایی، می‌گوید:حاکمان در عرصه حکومت، همیشه برخلاف عقل، و حتی منافع خردمندانه و ملی خویش عمل می‌کنند. به زعم وی کل تاریخ بشر از جنگ تروای یونان تا جنگ ویتنام، عرصه سیر نابخردی سیاستمداران و جنگ‌سالاران بوده و انسان، علی‌رغم …

ادامه نوشته »