آخرین نوشته ها

حق و حقیقت؛ گزیده ای از مباحث جلسه 17 شرح اسفار ملاصدرا

حق و حقیقت؛ گزیده ای از مباحث جلسه 17 شرح اسفار ملاصدرا – 95/02/05 مدرس: مسعود تلخابی جلسه گذشته تعریفی را از حکمت ارائه کردم؛ این تعریف را از حکمت از «شمس الدین آملی» نقل کردم. گفتم آملی در «نفایس الفنون» تعریفی را از حکمت ارائه می کند و آن …

ادامه نوشته »

فلسفه و علم؛ گزیده ای از مباحث جلسه 17 شرح اسفار ملاصدرا

فلسفه و علم؛ گزیده ای از مباحث جلسه 17 شرح اسفار ملاصدرا – 95/02/05 مدرس: مسعود تلخابی فلسفه از کلی ترین قوانین صحبت می کند. فلسفه علم خداشناسی یا عرض کنم که علم ماوراء طبیعت، یا علم روح و این جور چیز ها نیست. فلسفه از کلی ترین قوانین صحبت …

ادامه نوشته »

سازوکارهای فهم

سازوکارهای فهم “فهم” (Understanding) یک “فرایند روانشناختی” (psychological process) است. منظور از “فرایند روانشناختی” چیزی است که مرتبط با ذهن و کارکردهای آن باشد. موضوع و مُتعلَّق فهم، می تواند یک شیئ فیزیکی (physical object) یا انتزاعی (abstract) باشد. برای مثال “شخص” (person)، “موقعیت” (situation) یا “پیغام” (message) می توانند …

ادامه نوشته »

حکمت، استطاعت، حقیقت و … ؛ گزیده ای از مباحث جلسه 16 شرح اسفار ملاصدرا

حکمت، استطاعت، حقیقت و … ؛ گزیده ای از مباحث جلسه 16 شرح اسفار ملاصدرا – 95/01/29 مدرس: مسعود تلخابی آملی در «نفایس الفنون» در تعریف حکمت آورده است: «حکمت عبارت است از علم حقایق اشیاء، چنان که باشد و قیام نمودن به کار ها چنان که باید، به قدر …

ادامه نوشته »

طبقه بندی علوم؛ گزیده ای از مباحث جلسه 18 شرح اسفار ملاصدرا

طبقه بندی علوم؛ گزیده ای از مباحث جلسه 18 شرح اسفار ملاصدرا- 1395/02/12 مدرس: مسعود تلخابی بسم الله الرحمن الرحیم بحثمان در اسفار این عبارات بود که «ثُمَّ لَمَّا كَانَت العُلُومُ مَتَشَعِّبَةً وَفُنُونُ الإدرَاكَاتِ مُتَكَثِّرَة وَالإحَاطَةُ بِجُملَتِهَا مُتَعَذِّرَة أو مُتَعَسِّرَة وَلِذلِكَ تَشَعَّبَت فِيه الهِمَم، كَمَا تَفَنَّنَت فِي الصَنَائِعِ قَدَمُ أهلِ …

ادامه نوشته »

تقسیم علوم؛ گزیده ای از مباحث جلسه 16 شرح اسفار ملاصدرا

تقسیم علوم؛ گزیده ای از مباحث جلسه 16 شرح اسفار ملاصدرا – 95/01/29 مدرس: مسعود تلخابی تقسیم علوم: ملاصدرا از تشعب علوم که صحبت می کند، یعنی شعبه شعبه شدن دانش ها، منظورش تقسیم علوم است. علوم در تمدن اسلامی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: یک دسته علوم …

ادامه نوشته »

معانی علم ؛ گزیده ای از مباحث جلسه 16 شرح اسفار ملاصدرا

معانی علم ؛ گزیده ای از مباحث جلسه 16 شرح اسفار ملاصدرا – 95/01/29 مدرس: مسعود تلخابی «ثُمَّ لَمَّا كَانَت العُلُومُ مَتَشَعِّبَةً وَفُنُونُ الإدرَاكَاتِ مُتَكَثِّرَة وَالإحَاطَةُ بِجُملَتِهَا مُتَعَذِّرَة أو مُتَعَسِّرَة وَلِذلِكَ تَشَعَّبَت فِيه الهِمَم، كَمَا تَفَنَّنَت فِي الصَنَائِعِ قَدَمُ أهلِ العَالَم فَافتَرَقَتِ العُلَمَاءُ زُمَراً وَتَقَطَّعُوا أمرَهُم بَينَهُم زُبُراً، بَينَ مَعقُولٍ …

ادامه نوشته »