خانه / قلمرو های فلسفه / زیبایی شناسی

زیبایی شناسی

ما و قهرمان (نگاهی به قهرمان فرهادی)

سینمای اصغر فرهادی با داشتن بن مایه های قوی اجتماعی نیش و نقدی است در حق مناسبات و روابط اخلاقی و اجتماعی جامعه ای که به دوره مدرنیّت پرتاب شده است و این نقد بی نقاب ِبنیان های قلب و دغل، خود برهان قاطعی است برای آنهایی که لغز می …

ادامه نوشته »

گزارشی از فیلم فینچ (Finch)

(این گزارش ممکن است داستان فیلم را فاش کند.) فیلم فینچ (Finch) محصول 2021 است. تام هنکس تنها بازیگر آنست. این فیلم را می توان چنین گزارش کرد: آسمان چون پنیر سوئیسی شده، و اشعه فرابنفش خورشید، بیشتر جانداران را نابود کرده است. حیات اجتماعی انسان ها از میان رفته …

ادامه نوشته »

به بهانه فیلم”سرزمین خانه به دوشان” (Nomadland)

ای کاش آدمی وطنش را/مثل بنفشه ها/در جعبه های خاک/یک روز می توانست/همراه خویشتن/ببرد هر کجا که خواست. (شفیعی کدکنی) فیلمی که توانسته باشد سه جایزه اسکار اخیر را صید کند، از هر تعریف و توصیه ای به تماشا و دیده شدن فراغت دارد، ولی آنچه که انگیزه ای برای …

ادامه نوشته »

حسین منزوی و صدق عاطفی اش (آن زاده مهر)

نیما در “حرف های همسایه” اش  حرفی دارد با این مضمون؛ شاعر باید آن چنان در ابژه اش مستغرق شود که وقتی از خانه اش قدم بیرون نهاد؛ نه او دیگران را بشناسد و نه دیگران او را بشناسند. به زعم نیما، کار شاعر از این بابت شبیه یک مراقبه …

ادامه نوشته »

جهان نشانه ها

قدماء برای وجود قائل به سه قلمرو شده اند: اول – قلمرو موجودات عینی. دوم – قلمرو موجودات ذهنی. سوم – قلمرو نشانه ها. قلمرو نشانه ها شاملِ وجود لفظی و کتبی و … می شود. برخی از فیلسوفان وجود لفظی و کتبی را از هم جدا کرده اند. از …

ادامه نوشته »

منشأ زیبایی

گاهی در تعریف زیبایی آورده اند: «زیبایی عبارتست از نظم و هماهنگیی که همراه عظمت و پاکی، در شیئی وجود دارد، و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسان را تحریک می کند و لذت و انبساط پدید می آورد.» اما منشأ زیبایی چیست؟ موجودات جهان چرا و چگونه متصف …

ادامه نوشته »

زیبایی شناسی

موجوداتِ جهان ما را می توان به دو بخش تقسیم کرد: طبیعی و مصنوعی. منظور از موجودات طبیعی چیزهایی است که بشر در به وجود آمدن آنها دخالت نداشته است. در برابر اینها موجودات مصنوعی قرار می گیرند، که بشر در به وجود آمدن آنها دخیل بوده است. برخی از …

ادامه نوشته »

مخالفت های افلاطونی با فلسفه از دریچه فیلم

فلسفه از دریچه فیلم

ایده فلسفه از دریچه فیلم با این دیدگاه که فیلم هیچ ارتباطی با فلسفه ندارد، در تقابل است. این که فیلم شامل همه چیز های بیگانه و مشتبه از نظر فلسفه است. همین طور، می توان ادعا كرد كه فلسفه قلمرو تأمل و بحث است، در حالی كه فیلم محدود …

ادامه نوشته »

فلسفه از دریچه فیلم

فلسفه از دریچه فیلم

فیلم نه تنها یک موضوع برای تفکر فلسفی بلکه به عنوان وسیله ای برای تعامل با فلسفه و سرو کار داشتن با آن شناخته می شود. کار در این حوزه از ابتدای قرن بیست و یکم رونق گرفته است. همراه با بحث و گفت و گوها در مورد این که …

ادامه نوشته »