خانه / فلسفه دین (صفحه 3)

فلسفه دین

دین؛ کلمه دین در زبان اوستایی

کلمه “دین” در زبان اوستایی به صورت دئنا (daena) به کار رفته است. گویا تنها اثر بازمانده از زبان اوستایی، اوستا کتاب مقدس زردشتیان است. دئنا از مصدر اوستایی da- (شناختن و اندیشیدن) آمده که برابر است، با ریشه dhi- در سانسكريت. دئنا در اوستا به چهار معنی به کار …

ادامه نوشته »

دین؛ کلمه دین

کلمه «دین» میان زبانهای «هند و ایرانی» و «سامی» و «عیلامی» و «ارمنی» مشترک است. زبانهای «هند و ایرانی» از شاخه زبانهای «هند و اروپایی» است. این کلمه در زبان های اوستایی و پارسی باستان و پهلوی و فارسی دری و سانسکریت وجود داشته است. کلمه دین در زبان اوستایی …

ادامه نوشته »

خدا؛ براهین اثبات وجود خدا؛ برهان اتقان صُنع

در راهی می رفتیم. ناگهان از بیراهه ای سردرآوردیم. کمی جلوتر که رفتیم، با شیئ بزرگی مواجه شدیم. نظرمان را جلب کرد. بر پایه ای استوانه ای قرار گرفته بود. از سطح زمین حدود دو متر فاصله داشت. چهارگوش بود. نزدیکش شدیم، تا دقیقتر ببینیم. بیشتر که نگاه کردیم، ویژگی …

ادامه نوشته »

وحی؛ پدیده وحی: تصویرها و ابهام ها

ابن فارس (م 395) در تببین کلمه وحی می نویسد: «الْوَاوُ وَ الْحَاءُ وَ الْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى إِلْقَاءِ عِلْمٍ فِي إِخْفَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى غَيْرِكَ.» [معنی اصلی وحی عبارتست از: القاء علم به صورتِ پنهانی یا غیر پنهان به دیگری.] آنگاه معانی فرعی آن را بر می شمارد …

ادامه نوشته »

مسأله شرور و خدا

بسیاری دو گزاره زیر را متناقض دیده اند: الف – خدایی وجود دارد. ب – شروری در جهان وجود دارد. به اعتقاد برخی این دو گزاره هم زمان نمی توانند درست باشند. صحت گزاره دوم دلیل بطلان گزاره اول است. اپیکور این تناقض را چنین تشریح کرده است: خدا می‌خواهد …

ادامه نوشته »

قوری چای راسل

قوری چای راسل

همسایه شما بر این باور است که یک قوری چای به همراه تمام سیارات دیگر به دور خورشید می گردد. هنوز کسی این قوری چای را ندیده است. آیا باور داشتن به چیزی که قابل اثبات نباشد، منطقی است؟ چه چیزی صادق است؟ چه چیزی واقعی است؟ و من چه …

ادامه نوشته »

جهان تنظیم شده (Fine-tuned Universe)

جهان تنظیم شده

اصطلاح «تنظیم دقیق» (به انگلیسی: fine-tuning) برای توصیف وابستگی های حساس عملکرد یا خواص، به مقادیر پارامترهای مشخص استفاده می شود. دستگاه های تکنولوژیکی نمونه هایی از «تنظیم دقیق» هستند. چه این دستگاه ها به پارامترهایی که شکل، ترتیب و خواص مواد اجزای آن دستگاه ها را توصیف می کنند، …

ادامه نوشته »