خانه / بایگانی برچسب: شانس

بایگانی برچسب: شانس

قهرمان، قربانی و قمارباز

دکتر بشیریه زمانی گفته بود: در جامعه ما حکومت های کاریزماتیک جایشان را به حکومت های سنتی و حکومت های سنتی جایشان را به حکومت های عقلانی-دموکراتیک خواهند سپرد. این سرنوشت محتوم ماست. اگر این پیش بینی دکتر بشیریه را مسامحتا بپذیریم باید به یک مثلث متناظر دیگر هم باور …

ادامه نوشته »

خاطره، تاریخ و فراموشی

۱- در جدال خاطره و فراموشی هیچ یک به پیروزی مطلق نمی رسند. همیشه نوعی آتش بس و نوعی تعامل و نوعی از دیالکتیک  آشتی جویانه بین آنها رخ می دهد. آدمی صرفا با فراموشی نمی تواند ادامه حیات دهد، حتی اگر بخواهد همه ی خاطراتش را محو و نابود …

ادامه نوشته »

نگاهی به کتاب “اصول فلسفه و روش رئالیسم”

کتاب “اصول فلسفه و روش رئالیسم” تألیف “سید محمد حسین طباطبائی” است. اين كتاب يك دوره مختصر فلسفه را در بر دارد، و مهمات مسائل فلسفه را بيان مى ‏كند. مؤلف سعی کرده است كه مطالب این کتاب حتى الامكان ساده و عموم فهم باشد، تا جميع اشخاصى كه ذوق …

ادامه نوشته »