خانه / نوشته های تازه

نوشته های تازه

دورنمای تاریخی فلسفه هند – 2 –

فلسفه هندی (Indian philosophy) به نظام های فلسفیی گفته می شود که در شبه قاره هند رشد و توسعه یافته است. این سیستم های فلسفی فراوان و متعدد می باشند، و به دو گروه کلی و اصلی تقسیم می شوند: الف – آستیکا (astika) ب – ناستیکا (nastika) مکاتب “آستیکا”، …

ادامه نوشته »

فلسفه هندی و معرفی آن – 1 –

پیش درآمد: فلسفه، اختصاص به غرب یا شرق اسلامی ندارد. در نقاط مختلف جهان فلسفه های قابل توجهی وجود داشته است. هند، چین، مصر باستان از آن جمله اند. از این رو برآنم که گاهی این فلسفه ها را معرفی کنم. فلسفه هندی (Indian philosophy)، سیستم های فکری و تأملیی …

ادامه نوشته »

هنر چیست؟ (از منظر ارسطو)

هنر (art) چیست؟ “کار هنری” و “ابداع هنری”، چه ویژگی هایی دارد؟ خاستگاه هنر و کار هنری کجاست؟ چرا انسان به هنر می پردازد؟ “هنر”، چه فوائدی برای انسان دارد؟ 1 – تعریف هنر تا کنون تعریف های مختلفی از هنر ارائه شده است. در این تعریف ها به ویژگی …

ادامه نوشته »

آیا کودکان توانایی تفکر فلسفی دارند؟

آیا کودکان توانایی تفکر فلسفی دارند؟ منظور از تفکر فلسفی، تفکر و تأملِ انتزاعی درباره مسائل بنیادین وجود، کیهان، جهان، انسان و جامعه است. ژان پیاژه بر این اعتقاد بود که بیشتر کودکان، پیش از یازده و دوازده سالگی، توانایی تفکر فلسفی را ندارند. موافق “نظریه رشد شناختی”ِ وی، کودکان …

ادامه نوشته »

نگاه فلسفی؛ ضرورتِ حیات انسانی (1)

مباحث خودم را ذیل سه مقوله دوگانه‌ی کل و جزء، علم و دین، ایمان (باور) و عمل مطرح می‌کنم و با ارائه تصویری از حیات انسانی، سعی می‌کنم ضرورت نگاه فلسفی را در آن سه مقوله نشان دهم. انسان، به مثابه موجودی که دارای خودآگاهی است، پیوسته خویشتن را در …

ادامه نوشته »

ملاصدرا و مولوی

ملاصدرا در چند جا از آثار خود از مولوی و آراء او سحن گفته است. موارد زیر از آن دست هستند: اول – وی در جلد دوم اسفار، در در فصل 29 مباحث علت و معلول، از اطلاق لفظ “وجود” به خداوند سخن گفته است. وی در بخشی از این …

ادامه نوشته »

دستاویز عشق؟!

ابن سینا در اشارات و تنبیهات، در نَمَط مقامات العارفین، از “ریاضت” سخن گفته است. وی هدف ریاضت را، رسیدن به “کمال حقیقی” دانسته است. رسیدن به این مقصود، موقوف بر حصول یک “امر وجودی” است. این “امر وجودی”، عبارتست از “استعداد”. حصولِ این استعداد، مشروط به زوالِ موانع است. …

ادامه نوشته »

شاعر و شهادت (به بهانه زادروز حسین منزوی)

محمد گلندام، نخستین جامع دیوان حافظ، اولین کسی است که از یک شاعر (حافظ) که به مرگ طبیعی مرده، با صفت “شهید” یاد کرده است. این طرز تلقی عجیب از حافظ البته محمل بحث و فحص نیز بوده است. بعضی از محققان مانند محمد قزوینی توضیحی برای شهید نامیدن حافظ …

ادامه نوشته »

قاضی بُست و غازی هند (قسمت دوم)

چنانچه سخن بندتو کروچه، فیلسوف و زیبایی شناس، ایتالیایی را که می گوید: “تاریخ همیشه معاصر است” را قبول کنیم در این صورت خواننده ی یک متن تاریخی همیشه در تخته بند “زمان حال” است و هیچ گریز و گزیری از علقه ها و دغدغه های متعارف زمان خود نخواهد …

ادامه نوشته »

قاضی بُست و غازی هند (قسمت نخست)

سلطان مسعود بعد از حادثه رود هیرمند_ که تر و تباه از “آن جهان” باز می گردد_ اولین کاری که انجام می دهد پایان دادن به شایعات و اخبار ِ”سخت ناخوشی” بود که شائبه مرگ او را قوت می بخشید. به همین دلیل با وجود جسم زار و فگارش در …

ادامه نوشته »