خانه / بایگانی برچسب: لاکان

بایگانی برچسب: لاکان

گفتمان مسلط نقد و تحقیق ادبی در دانشگاه

[1- دانشگاه] دانشگاه یک نهاد مدرن است که نقش و کارکرد اصلی اش بسط تفکر انتقادی و رواج‌‌ مدرنیته و تحقیق و تحقق علوم ‌و پیشبرد تکنولوژی و بالمآل توسعه اقتصادی -اجتماعی است. در ایران دانشگاه، مثل همه ی نهادهای مدرن دیگر، وارداتی بود. در دوره ی رضا شاه و …

ادامه نوشته »

دیگری ِ بزرگ

یکی از گزاره های فلسفی جهان مدرن که تا حد یک مثل سایر تنزل پیدا کرده است، حرفی است که در رمان برادران کارامازوف در اثنای مکالمه ایوان و پدرش، از زبان پدر بوالهوس خانواده شنیده می شود: “اگر خدا نباشد در آن صورت همه چیز مجاز است.” منطق و …

ادامه نوشته »