خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

از بستر های زیست اخلاقی (اخلاق قاعدگی)

مردان ژاپنی درد قاعدگی را شبیه سازی کردند. زمانی می توانیم  کسی را به درستی قضاوت کنیم که قادر به فهم شرایط او باشیم. قضاوت درست، مبنای “رفتار اخلاقی”[1] است. از شرایطی که فهم آن برای مردان دشوار است، “قاعدگی زنان”، و اختلالات جسمی و خُلقی است که در این …

ادامه نوشته »

درگاه های فلسفه

1 – فلسفه و شاخه های آن فلسفه، شناخت و فهمِ عقلانی چیزهای بنیادینی از قبیل “واقعیت” و “وجود”، “دانش و معرفت”، “اخلاق”، “خدا” و امثال اینهاست. فلسفه چند شاخه اصلی دارد: منطق، فلسفه اولی (متافیزیک)، معرفت شناسی، زیبایی شناسی، فلسفه سیاسی. در اینجا می خواهم درگاه های ورود به …

ادامه نوشته »

فلسفه

آفتاب، هنوز طلوع نکرده بود. قرارمان، درْ خروجی شهر بود. می خواستیم به کنار رودخانه برویم. همه جمع شدند، و به طرف رودخانه حرکت کردیم. رودخانه فاصله چندانی با شهر نداشت. از دور صدای آب به گوش می رسید. کم کم خود رودخانه هم دیده می شد. بساط خویش را …

ادامه نوشته »

قلمرو عقل

کانت، مرزهای اقتدار عقل را “آنتی نومی”[1] ها می داند. “آنتی نومی” ها گزاره هایی هستند که عقل هم برای خودشان و هم برای نقیضشان استدلال هایی دارد. برای مثال گزاره یِ “عالم، آغاز زمانی دارد” و نقیض آن، یعنی گزاره “عالم، آغاز زمانی ندارد” را در نظر آورید. شما …

ادامه نوشته »

تقریری از قانون علیت

جهان، مملوّ از پدیدار های گوناگون است. این پدیدار ها، ماهیت هایِ موجودی هستند، که جهان ما را شکل داده اند. به این معنی که می توانیم درباره هریک از آنها جمله ای بسازیم و بگوییم: «این موجود است.» مانندِ «خورشید، موجود است.» «نور، موجود است.»، «فوتون، موجود است.»، «فوتون، …

ادامه نوشته »

کار ِ فلسفه

کارِ فلسفه آزردنِ حماقت است.[1] وقتی کسی می‌پرسد: فلسفه چه فایده ای دارد؟ پاسخ باید پرخاشگرانه باشد، زیرا پرسش، کنایه آمیز و نیش‌دار است. فلسفه در خدمت دولت یا  دین نیست. این دو دغدغه های دیگری دارند. فلسفه، در خدمت هیچ قدرتِ مستقری نیست. کارِ فلسفه، ناراحت کردن است. فلسفه …

ادامه نوشته »

دنیای سوفی

کتابِ “دنیای سوفی”، اثر یوستین گُردر، نویسنده نروژی است. “دنیای سوفی“، رمانی درباره تاریخ فلسفه است. می‌توان با خواندن آن، از تاریخ فلسفه و سخن های مهم فیلسوفان بزرگ آگاهی یافت. داستانِ مندرج در این کتاب، متناسب با رویدادها و آراء رایج در هر دوره تاریخی و فلسفی پیش می …

ادامه نوشته »

آزادی

بالندگی و رشدِ خرد و اندیشه، بدون “آزادی” ناممکن است. آزادی یک “حق” است؛ حق انجام دادن یا گفتن آنچه می خواهیم، بدون اینکه کسی مانع شود. “آزادی”، اختیار داشتن برای زندگی است، همانطور که انتخاب می کنیم، بدون هیچ محدودیتی از ناحیه “حکومت” یا “قدرت های دیگر”. برای این …

ادامه نوشته »

“آزمایش دو شکاف یانگ” و چالش های فلسفی آن

آزمایشی، با نامِ “آزمایشِ دوشکاف یانگ”[1] وجود دارد. در این آزمایش رویداد عجیبی اتفاق می افتد. این آزمایش به این ترتیب انجام می گیرد: تفنگ نوری، یک “فوتون نور” را به سمت دو شکاف شلیک می کند. وقتی یک فوتون به شکاف ها می رسد، به طرز عجیبی، همزمان از …

ادامه نوشته »

حقوق شهروندی

آگاهی از “حقوق انسانی و شهروندی”، نخستین قدم برای رسیدن به “عدالت اجتماعی” است. توماسو کامپانِلّا[1] (۱۵۶۸ ـ ۱۶۳۹)، فیلسوف ایتالیایی، از کسانی است که درباره حقوق سیاسی و شهروندی سخن گفته است. «”حقوق سیاسی و شهروندی” ، به دسته ای از “حقوق” گفته می شود که از “آزادیِ افراد” …

ادامه نوشته »