حرف: خ

خارج

خاصه

خاطر قلب

خاطر

خانواده مقدس

خبر

خجل

خراسانی، شرف الدین (۱۳۰۶ـ تهران ۱۳۸۲ش)

خروج جسم مثالی

خروسیپوس

خزاعی نیشابوری، محمد بن احمد ( ـ۵۰۰ق)

خزائن

خسروشاهی، شمس الدین (خسروشاه تبریز ۵۸۲ـ دمشق ۶۵۲ق)

خشونت

خصوص

خطابات قرآن

خطابه

خفری، شمس الدین محمد (۹۵۷/۹۴۲ق)

خلأ

خلافت

خلع كالبد

خلق

خلق قرآن

خلقت

خلو

خلود

خلیلا قزوینی، محمدخلیل ( ـ قزوین ۱۱۳۶ق)

خمودت

خواجویی، اسماعیل ( ـ اصفهان ۱۱۷۳ق)

خوارج

خواست قدرت

خواطر

خوان الاخوان

خوانساری، آقاجمال (  اصفهان ۱۱۲۱/ ۱۱۲۵ق)

خوانساری، آقاحسین (۱۰۱۶ـ اصفهان ۱۰۹۸/ ۱۰۹۹ق)

خوانساری، محمد (اصفهان ۱۳۰۰ـ تهران ۱۳۸۸ش )

خودتنها انگاری

خودمختاری

خونجی، افضل الدین محمد (۵۹۰ـ مصر ۶۴۶ق)

خیام، عمر بن ابراهیم (نیشابور ۴۳۹ـ۵۲۶ق)

خیال

خيال منفصل

خير

خیر و شر

همچنین ببینید

لغت نامه: وجود

فاضل تونی، محمدحسین (تون ۱۲۵۱ـ تهران ۱۳۳۹ش): حقيقت وجود گاه به معناى مصداق مقابل مفهوم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *