خانه / قلمرو های فلسفه (صفحه 25)

قلمرو های فلسفه

شاخه های فلسفه

شاخه های فلسفه

فلسفه به طور سنتی به چند شاخه تقسیم می شود: متافیزیک ماهیت و مفهوم نهایی جهان را بررسی می کند. منطق با قوانین استدلال معتبر در ارتباط است. معرفت شناسی ماهیت دانش و روند شناخت را بررسی می کند. اخلاق با مسائل رفتار درست در ارتباط است. زیبایی شناسی تلاش …

ادامه نوشته »

گزیده ای از مباحث جلسه 137 شرح اسفار ملاصدرا

ایساغوجی

گزیده جلسه 137 شرح اسفار ملاصدرا – 98/04/16 مدرس: مسعود تلخابی «في أن الوجودات هويات بسيطة و أن حقيقة الوجود ليست معنىً جنسياً و لا نوعياً و لا كلياً مطلقاً». یکی از فعالیت های ذهنی فیلسوفان در مواجهه با طبیعت این مسأله بوده است که بیایند، پدیده های جهان را …

ادامه نوشته »

فلسفه و وجه تمایز آن با سایر علوم

فلسفه الهیات و علم

«فلسفه» واژه ای یونانی به معنی عشق به خرد است. فلسفه مطالعه واقعیت غایی، علل، و اصول اساسی هستی و تفکر است که می تواند جنبه های بسیار و ظهورات مختلفی با توجه به رویکرد فیلسوفان مختلف داشته باشد.  اشتغال به فلسفه و در واقع جستجو برای حقیقت در دنیای …

ادامه نوشته »

حکم شرع درباره “فلسفه” از دیدگاه “ابن رشد”

ابن رشد

هر رفتاری خارج از پنج حکم (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) نیست. حال،  “فلسفه” به عنوان فعل، چه حکمی دارد؟ در قرآن آیات بی‌شماری وجود دارد که بیان می‌کند فعلِ ” فلسفه” واجب است. ” ابن رشد” به عنوان فقیه با اشاره به این آیات بیان می‌کند  “فلسفه” شرعا واجب …

ادامه نوشته »

معرفت شناسی

معرفت شناسی

معرفت شناسی (epistemology) واژه ای یونانی به معنی دانش یا علم، شاخه ای از فلسفه است. این شاخه فلسفه ناظر بر تئوری هایی درباره منابع، ماهیت و محدوده های دانش است. معرفت شناسی از قرن ۱۷ میلادی یکی از مباحث اساسی فلاسفه بوده است. این شاخه از فلسفه متعهد هماهنگی …

ادامه نوشته »