خانه / قلمرو های فلسفه / فلسفه اخلاق (صفحه 3)

فلسفه اخلاق

اخلاق؛ قلمروهای اخلاق

چه کارهایی خوب است؟ چه کارهایی بد است؟ چگونه می توان تفاوتِ خوب و بد را تشخیص داد؟ معنای صواب یا خوب‌ بودن چیست؟ چه عاملی موجب صحت اعمالِ صحیح می‌شود؟ آیا خوب و بد برای همه یکسان است؟ منازعات پیرامون پرسش‌های اخلاقی چگونه حل می‌شوند؟ چگونه باید تصمیمات سختی …

ادامه نوشته »

اخلاق؛ نظریه های اخلاق؛ فایده گرایی/اصالت سود (utilitarianism)

“ارزشِ اخلاقی” (moral value) با چه معیاری تعیین می گردد؟ فایده‌گرایی/اصالت سود (utilitarianism) در پاسخ به این سؤال، از این آموزه سخن می گوید که آنچه سودمند باشد نیک است و، در نتیجه، ارزشِ اخلاقیِ هر عملی با سودمندی نتیجه‌اش تعیین می‌شود. اصطلاح «فایده‌گرایی» به ‌نحو مشخص‌تر به این گزاره …

ادامه نوشته »

اخلاق؛ نظریه های اخلاق؛ نظریه بنتام

رفتار های انسانی را با اوصاف “خوب” و “بد” توصیف می کنیم. توصیف های ما بر چه مبنایی است؟ مطابق چه معیاری رفتاری را “خوب”، و رفتاری را “بد”، می نامیم. آیا این معیارهای ما درست است؟ ارزیابی های ما باید بر چه پایه و معیاری قرار بگیرد؟ جِرِمی بنتام …

ادامه نوشته »

اخلاق؛ علم اخلاق؛ علم اخلاق از دیدگاه “طاش کبری زاده”

علم اخلاق شاخه ای از فلسفه عملی به حساب می آید. دیگر فروع این شاخه «تدبیر منزل» و «سیاست مدن» می باشد. “طاش كبرى زاده” (م 968) در کتاب “مفتاح السعادة و مصباح السيادة” در تعریف علم اخلاق می نویسد: «هو علم يُعرَفُ منه أنواع الفضائل.» [آن دانشی است، که …

ادامه نوشته »

فضیلت؛ فضیلت انسان از دیدگاه ارسطو؛ اعتدال

ارسطو در تعریف “فضیلت انسان” گوید: ملکه ای که انسان را خوب می سازد و به تبع آن اعمال خاص او را نیکو می گرداند و چنین ویژگی، آن هنگام تحقق می پذیرد که انسان در افعال و انفعالاتش «حدّ وسط» را رعایت کند. فضیلت بر دو نوع است: فضیلت …

ادامه نوشته »

انسان متفکر؟

راسل

انسان ها به اعتبار نوع انتخاب هایشان به سه دسته تقسیم می شوند: گروه اول انتخاب های خود را مبتنی بر تقلید انجام می دهند. دیگران هرکاری را که انتخاب می کنند، این گروه نیز همان را انجام می هند. گروه دوم چیزهایی را انتخاب می کنند که دنیای آن …

ادامه نوشته »

تراموای شهری

تراموای شهری

یک تراموا قادر به ترمز نیست و به طور مستقیم به سمت پنج کارگر پیش می رود. فقط شما می توانید از مرگ آن ها جلوگیری کنید و تراموا را منحرف کنید. با این وجود در خط آهن دیگر یک کارگر دیگر وجود دارد. آیا می توانید برای نجات چندین …

ادامه نوشته »

مسأله اراده آزاد

مسأله اراده آزاد

بحث اراده آزاد به بحثی تکراری در فلسفه مدرن بدل شده است. این شیوه در برخورد با موضوعات محتمل است؛ برای خیلی از مردم موضوعی حتی قبل از مواجهه با متون فلسفی، آشناست (و آن را تکراری تلقی می کنند). بنابراین شاید شگفت آور باشد که بحث اراده آزاد، واقعاً …

ادامه نوشته »

ستایش و سرزنش

ستایش و سرزنش

«جوئل فینبرگ» اظهار داشته كه «مسؤولیت اخلاقی موضوعی است كه همه ما در آن دچار سر در گمی هستیم». شاید این سر در گمی درهیچ کجا آشکارتر از درک ما از ستایش و سرزنش نباشد. سه روایت تأثیرگذار فلسفی از رویه های روزمره ما در ستایش و سرزنش، از نظر …

ادامه نوشته »