خانه / قلمرو های فلسفه / تاریخ فلسفه (صفحه 7)

تاریخ فلسفه

آپیرون (Apeiron)/ مبدء نخستین جهان؟

پیرامون ما را اشیاء زیادی فرا گرفته است. آیا این همه از “شیئ واحد”ی برخاسته اند؟ یا نه؟ آیا این کثرات به وحدتی قابل ارجاع هستند؟ این پرسشی است که همواره ذهن فیلسوفان را درگیر کرده است. یکی از فیلسوفانی که به این پرسش پاسخ داده است، “انکسیمندرس” (Anaximander) می …

ادامه نوشته »

سکستوس امپیریکوس (Sextus Empiricus)

در اواخر قرن دوم و قرن سوم، سکستوس امپیریکوس (Sextus Empiricus) آراء سوفسطائیان و شکاکیت پیرهونی را از نو زنده کرد. محل و تاریخ زندگیش به صورت دقیق معلوم نیست. محتملا پزشك شاغلی بود، وابسته به مکتب تجربی. او ادعا می کرد که مرض ها را می فهمد و معالجه …

ادامه نوشته »

تاریخچه فلسفه غرب

تاریخ فلسفه غرب

از لحاظ تاریخی، فلسفه به سه دوره بزرگ تقسیم می شود: فلسفه کلاسیک (یونانی و رومی):  که با ماهیت نهایی واقعیت و مسأله فضیلت در یک زمینه سیاسی در ارتباط بود. فلسفه قرون وسطی: که در غرب عملا از اندیشه مسیحی اولیه جدایی ناپذیر است. فلسفه مدرن: که با آغاز …

ادامه نوشته »