هندشناسی

هر فلسفه ای رنگ و بوی زادگاه خود را دارد.
برای شناخت بهتر هر فلسفه ای، شناخت زادگاه آن ضروری است. برای شناخت بهتر فلسفه هند نیز، شناختِ هند ضرورت دارد. توجه به هند، و تمرکز بر شناخت آن در میان اهالی علم وتاریخ، دیر واقع گردید. چنانکه آلبر ماله (1864 – 1915) در تاریخ عمومی خویش به هند اشاره ای نمی کند. ویل دورانت در این زمینه در تاریخ تمدن خویش می گوید: «هیچ چیز تا این حد دانش پژوه امروزی را شرمسار نمی کند که تا چندی پیش، آن هم به طور دست و پا شکسته، با هند آشنا نبوده است.»[1]
امروزه، در جهان، دانشی به نام “هندشناسی” (Indology) وجود دارد. منظور از هندشناسی یا “مطالعات هندی”[2] ، مطالعه تاریخ[3]، زبان ها، ادبیات[4]، فلسفه ها[5] و فرهنگهای[6] شبه قاره هند است.[7] هندشناسی، با عنوان “مطالعات آسیای جنوبی” نیز شناخته می شود. هندشناسی، زیرمجموعه ای از “مطالعات آسیایی” است.
دو نوع هندشناسی، وجود دارد: هندشناسی کلاسیک[8] و هندشناسی مدرن[9]. هندشناسی ِکلاسیک درباره “هند باستان”[10] است، و هندشناسی مدرن، درباره هند امروزی و سیاست ها و جامعه شناسی آن. هندشناسی کلاسیک، بیشتر مطالعات زبانشناختی ادبیات سانسکریت[11]، ادبیات پالی[12] و ادبیات تامیل[13] را در بر می گیرد. علاوه بر این، شامل مطالعه “مذاهب دارمیک”[14]، مانندِ آیین هندو[15]، آیین بودایی[16] و آیین جین[17] نیز می شود.
هندشناسی زیرشاخه های تخصصی هم دارد. برخی از تخصص های منطقه ای تحت مطالعات آسیای جنوبی عبارتند از:
الف – مطالعات بنگالی[18] — مطالعه فرهنگ و زبان های بنگال
ب – مطالعات دراویدیان[19] — مطالعه زبان های دراویدی جنوب هند. مطالعات تامیل از زیرشاخه های این بخش است.
ج – مطالعات پاکستان[20]
د – سندشناسی[21] — مطالعه منطقه تاریخی سند
اصطلاح هندشناسی (Indology و در آلمانی: Indologie) اغلب با بورس تحصیلی آلمان همراه است، و در عناوین دپارتمان‌های دانشگاه‌های آلمان و “اروپای قاره‌ای”[22] بیشتر از آکادمی انگلیسی زبان استفاده می‌شود.
اصطلاحِ “هندشناسی” (Indologie) در هلند، برای تعیین مطالعه تاریخ و فرهنگ هند، جهتِ آماده سازی برای خدمات استعماری در “هند شرقی هلند”[23] استفاده می شد. هند شرقی هلند، بخشی از مستعمرات هلند بود که پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسید و به اندونزی مدرن کنونی تبدیل شد.

پی نوشت ها:
[1] – تاریخ تمدن؛ ویل دورانت / 1، 453
[2] – Indian studies
[3] – history
[4] – literature
[5] – philosophy
[6] – culture
[7] – Oxford American Dictionary
[8] – Classical Indology
[9] – Modern Indology
[10] – ancient India
[11] – Sanskrit literature
[12] – Pāli literature
[13] – Tamil literature
[14] – Dharmic religions
[15] – Hinduism
[16] – Buddhism
[17] – Jainism
[18] – Bengali studies
[19] – Dravidian studies / Dravidology
[20] – Pakistan studies
[21] – Sindhology
[22] – continental European
[23] – Dutch East Indies

مسعود تلخابی

همچنین ببینید

به بهانه‌ «مست عشق» (۲)

«مست عشق» داستان خطی و سرراستی ندارد و با فلش‌بک‌های شرحه‌شرحه، به جای آغاز، از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *