خانه / Admin

Admin

به بهانه‌ «مست عشق» (۲)

«مست عشق» داستان خطی و سرراستی ندارد و با فلش‌بک‌های شرحه‌شرحه، به جای آغاز، از پایان حکایت می‌شود و در ساختار آن هم نوعی آشفتگی دیده می‌شود که با سرگردانی و پریشان‌حالی شمس و مولانا مناسبت دارد. به گواهی دکتر پورنامداریان، شعر مولانا به علت نوسانات و غلیان‌های روحی او، …

ادامه نوشته »

به بهانه «مست عشق» (1)

پل ریکور می‌گفت: «بعضی از ملت‌ها دچار تورم خاطره‌اند» (به نقل از دکتر بشردوست،سودای حقیقت) ‌و اگر ما بخواهیم برای ملت مورد نظر ریکور مصداقی بیاوریم، قطعاً خود ما یکی از آنها هستیم؛ ملتی با کوهی از خاطره و متون ذوبطون که جذبات مغناطیسی‌اش، یکی از موانع حضور ما در …

ادامه نوشته »

مشاوره فلسفی

کسی که راه خرد را در پیش نگیرد، سالم و صالح و بسامان نمی شود، و کسی که راه علم را نپوید، به مرتبه عقل و خرد ارتقاء نمی یابد.[1] یک ماشین سالم، سیستمی است که مختصاتِ قابل ترسیم و توصیفی دارد. این ترسیم ها و توصیف ها، به اجزاء، …

ادامه نوشته »

“می باشد” یا “است”؟!

در هر زبانی، کلماتی وجود دارد که حاکی از مفهومِ “وُجود” و “هستی” است. این کلمات را ابن سینا “کلمات وجودی” می نامد. برای مثال در زبان عربی کلمات “وقوع” و “حصول” و “کون” و “ثبوت” و “وجود” از این دست اند.[1] افعال برآمده از این کلمات، گاهی به صورت …

ادامه نوشته »

به بهانه نقد «کبوتر طوق‌دار»‌ ۲

از آرمان تا واقعیت خانم باربارا تاکمن، مورخ و متفکر آمریکایی، می‌گوید:حاکمان در عرصه حکومت، همیشه برخلاف عقل، و حتی منافع خردمندانه و ملی خویش عمل می‌کنند. به زعم وی کل تاریخ بشر از جنگ تروای یونان تا جنگ ویتنام، عرصه سیر نابخردی سیاستمداران و جنگ‌سالاران بوده و انسان، علی‌رغم …

ادامه نوشته »

به بهانه داستان «کبوتر طوق‌دار» ۱

کلیله و دمنه تنها اثر ادبی در جهان باستان است که از حدود هزار و پانصد سال پیش تا بدین سو، مقصد و مهمان بسیاری از زبان‌‌ها، من ‌جمله: سریانی، عربی، عبری، فارسی، پهلوی، یونانی، ترکی، لاتینی، حبشی و … شده است. این حد از اقبال به ترجمه این تحفه …

ادامه نوشته »

ثنویت وجود و ماهیت

تحلیل پدیدارها، به “ماهیت” و “وجود”، بنیادی ترین تحلیلِ متافیزیک و فلسفه اولی است. شما در همه بخش های متافیزیک این تحلیل را مشاهده می کنید. به ویژه، در فلسفه صدرایی رنگ و بوی محسوس تری به خود می گیرد. کتاب، خودکار، مداد، خرما، چایی و همه پدیدارها به دو …

ادامه نوشته »

جهانی بر لبه تیغ

جهانِ ما بر لبه تیغ قرار گرفته است.[1] کیهانِ ما در وضعیت بسیار ناپایدار و حساسی قرار دارد، تعادل یا ثبات آن، بسیار شکننده است. این ایده، در سایه نظریه “بوزونِ هیگْز” به دست می آید. ذره‌ای بنیادی وجود دارد که به سایر ذرات جرم می‌دهد. این “ذره بنیادی” یا …

ادامه نوشته »

چشم زخم

تا کنون، دلیل و تبیینِ علمی و فلسفی قانع کننده برای صحت این باور ارائه نشده است، تنها برخی از بزرگان از “ممکن بودن آن” و “مُحال نبودنش” سخن گفته اند. چشم زخم، آسیب و صدمه‌رسیدن از نگاه و نظرِ کسی بر جان و مال دیگری است. می گویند: نزدیک …

ادامه نوشته »

ما و فلسفه اشراق ۲

عرفان ما نسب‌نامه‌ای افلاطونی دارد و این «فّلاطون خم نشین» بوده که راز حکمت را می‌گفته است. اعیان ثابته‌اش،‌ یاد‌آور عالم مُثُل افلاطون بوده و این دنیای سجن‌المؤمن نیز صرفا، سایه‌ای از جنّت حقیقتش است.کاریزما و اقتدار شیخ و ولی‌اش نیز نسبتی با آن جباریّت فیلسوف-شاه مورد نظر افلاطون دارد …

ادامه نوشته »