نوشته های تازه

دو طرز تفکر؛ کدام برتر است؟

در نوشته زیر دو طرز تفکر و مدلِ اندیشیدن، با تفکیک و تفصیلِ مراحلِ آن به تصویر کشیده شده است. به نظر شما کدام یک از این اندیشه ها درست و قابل اعتناء است؟ این اندیشه ها را از منظر صاحبانشان گزارش می کنم: [گروه اول:] 1. از افق اعلای …

ادامه نوشته »

فلسفه “آشنا زدایی”

افلاطون می گفت: فلسفه از حیرت کردن در ساده ترین چیزها آغاز می شود شبیه این مضمون را هگل نیز می گوید: هر آنچه که زیاد شناخته شود، به دلیل همین زیاد شناخته شدنش ناشناخته می ماند. در حقیقت هر شناختی با وجود رفع حجاب از امر ناشناخته، حجاب جدیدی …

ادامه نوشته »

جواد طباطبایی که زیاد می نوشت (به بهانه درگذشت یک متفکر)

پرکاری و پرنویسی خصیصه مهم دکتر طباطبایی بود و حتی زمانی که در غربت غرب (آمریکا)، سرطان چون خوره ای به جانش افتاده بود، همچنان در راستای ایده هایش قلمزنی می کرد، که ماحصلش کتاب ها و مقالات متعدد در سه دهه اخیر زندگی اش بود. اما اگر بخواهیم به …

ادامه نوشته »

تاریخ، تمثیل و استعاره

«ما مهم‌ترین چیزی را که باید بگوییم با صدای بلند نمی گوییم». (بنیامین) والتر بنیامین در یک جستار کم حجم به نام «درباره مفهوم تاریخ» از دو تمثیل زیبا درباره تاریخ استفاده می کند که می خواهم در این گفتار اجمالا به هر دو تمثیل بپردازم. ابتدا از زبان بنیامین …

ادامه نوشته »

فیلسوف و شعر

افلاطون با شعر میانه ای نداشت و این متاع را در شهرش به هیچ نمی ستاند. او در کتاب جمهوری ضمن بیان گفتگوی سقراط و گلاوکن، از زبان سقراط راجع به شاعری که قوه تقلید و محاکات بالایی دارد می گوید: “در جامعه ما برای مردمانی مانند او جایی نیست، …

ادامه نوشته »

سه جهان سه رویکرد

چه بپذیریم چه نپذیریم «انسان امروز» دارد در جهانی زندگی می کندکه فیلسوفان و جامعه شناسان،  آن را جهان  پست مدرن  یا پسامدرن می نامند. پس  بشر، دو جهان را پشت سرنهاده است. یکی جهان سنت ودیگری جهان مدرن. هابرماس چندان با این نوع تقسیم بندی ها موافق نیست. درمنظر …

ادامه نوشته »