نوشته های تازه

قاعده در اطلاق اسماء حسنی (از منظر ملاصدرا)

ملاصدرا، در تفسیرِ خویش ذیل آیه نخست سوره فاتحه، یعنی، آیه بسملة، درباره رحمت سخن می گوید. آنگاه به کیفیتِ اطلاق این اسم و اسماء بر خداوند سخن می گوید. وی می گوید: “رحمت”، در لغت، به معنی تعطف و حُنُوّ [یعنی مهربانی کردن] است. زهدان را، از آن رو …

ادامه نوشته »

غلبه بر پوچی

[1 – تامس نیگل] تامس نیگل –فیلسوف تحلیلی– در کتاب کوچک «اینها همه یعنی چه» به آخر کتاب که می رسد درباره مرگ و معنای زندگی هم بحث می کند. نیگل این پرسش را مطرح می کند که آیا مرگ چیز خوبی است؟ کسانی می گویند: آری «چون زندگی جاودانه …

ادامه نوشته »

ایماژهای روشنفکری

ریمون آرون معتقد بود: اصطلاح «جامعه ی روشنفکران» نخستین بار در روسیه ی سده ی نوزدهم ساخته شده است.[1] این دسته از روشنفکران تحصیل کرده بودند. با اندیشه های متفکرین اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان آشنا بودند. همه برخاسته از یک طبقه اشرافی یا خرده بورژوا بودند، و روحیه …

ادامه نوشته »

جلسه شانزدهم (بخش سوم) و جلسه هفدهم (بخش اول): حق و حقیقت – 29 / 01 / 1395 – 05 / 02 / 1395

شرح اسفار ملاصدرا جلسه: 16و 17 (بخش سوم جلسه اول و بخش اول جلسه هفدهم) تاریخ: 29 / 01 /  1395 – 05 / 02 / 1395 مدرس: مسعود تلخابی یک نکته ای را این جا بگویم و این باز مهم است و ممکن است در جا هایی بشنوید و …

ادامه نوشته »

تفسیر ترتیبی قرآن؛ سورة الفاتحة (1): آیة 1؛ بِسْمِ… متعلق «بسم الله …» چیست؟ – گفتار دوم –

آیه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (فاتحة الکتاب: 1) «بسم الله…»، جار و مجرور است. هر جار و مجروری متعلقی می خواهد. متعلق این جار و مجرور چیست؟ در پاسخ به این مسأله، اقوال متعددی وجود دارد: قول اول: «بسم» جار و مجرور است، و متعلق به کلمه محذوفی است. به …

ادامه نوشته »

رمانتیسم فلسفی (۲)

[1 – تحقیقات درباره رمانتیسم در ایران] تحقیقات مربوط به رمانتیسم در ایران علی الاغلب، پیرامون رمانتیسم ادبی-هنری صورت گرفته است. هنوز مبانی فلسفی رمانتیسم، چندان، واکاوی نشده است. [2 – فردریک بیزر  و کتاب “رمانتیسم آلمانی”] فردریک بیزر درکتاب «رمانتیسم آلمانی» ریشه ها و اصول و مبانی رمانتیسم فلسفی …

ادامه نوشته »