خانه / فلسفه ریاضی

فلسفه ریاضی

نام گرایی در فلسفه ریاضی

نام گرایی

نام گرایی در ریاضیات (نام گرایی ریاضی) دیدگاهی است که براساس آن اشیاء ریاضی، روابط و ساختارها اصلاً وجود ندارند، یا به عنوان اشیاء انتزاعی هم وجود ندارند (آن ها نه در فضا-زمان مستقر هستند و نه قدرت علّی دارند). در حالت دوم، جایگزینی غیر انتزاعی مناسب برای اشیاء ریاضی …

ادامه نوشته »

واقع گرایی در فلسفه ریاضی

واقع گرایی در فلسفه ریاضی

واقع گرایی ریاضی دیدگاهی (در هستی شناسی ریاضی) است که بیان می کند، حقایق ریاضی عینی هستند؛ یعنی این که حقایق ریاضی مستقل از هرگونه فعالیت، باور یا استعداد انسانی هستند. طبق نگرش واقع گرایان، ریاضیات مطالعه حقایق ضروری و بدون تغییری است، که وظیفه ریاضی دان این است که …

ادامه نوشته »

فلسفه ریاضی و مسائل آن

فلسفه ریاضی

اگر ریاضیات را نوعی علم به شمار آوریم، آن گاه فلسفه ریاضی نیز همچون فلسفه فیزیک و فلسفه زیست شناختی، شاخه ای از فلسفه علم خواهد بود. این در حالی است که اشیای ریاضی برخلاف اشیای مورد مطالعه علوم دیگر مکان مند و زمان مند نیستند. از طرف دیگر روش …

ادامه نوشته »