خانه / بایگانی برچسب: اطلاعات

بایگانی برچسب: اطلاعات

دانش هوش گیاهی

“دانشِ هوشِ گیاهی”[1] تفحصی عمیق و پیچیده، در “هوش گیاهان”[2] است. “هوش”[3] را معمولا ترکیبی از چند توانایی مختلف در نظر می گیرند. درکِ دنیای اطراف، توانایی برای واکنش نشان دادن به آن، داشتن حافظه، تواناییِ برقراری ارتباط، ارتباطاتِ اجتماعی، و داشتنِ مغزی که این توانایی ها را ایجاد و …

ادامه نوشته »

پدیده ای به نام “آگاهی”

پدیده “آگاهی” و متعلقات آن از دوره ای به دوره دیگر و از جایی به جای دیگر متفاوت است. منظور از “متعلقات آگاهی”، منابع آن، روش های حصول و اکتساب آن، موضوع های متعلق به آن، مقدار آن و … می باشد. شکل “آگاهی و متعلقات آن” در انسانِ پیش …

ادامه نوشته »

علوم شناختی

علوم شناختی (Cognitive science) مطالعه ای میان رشته ای است. این دانش، مطالعه علمی ذهن و فرایندهای آن می باشد. برخی در تعریف آن به “مغز” هم اشاره کرده اند، و گفته اند: « پژوهش علمی درباره ذهن و مغز.» علوم شناختی ماهیت، وظایف و عملکردهای شناخت (cognition) را در …

ادامه نوشته »