کپلر

فرهنگ معین (1380):
یوهان کپلر، ستاره شناس آلمانی (و. وورتمبرگ 1571 – ف. 1630 م.) وی از پدر و مادری فقیر به جهان آمد. دوره کودکی را با تهی دستی و بدبختی گذراند. آنگاه نزد پدر به کشاورزی و دام پروری پرداخت. سپس کپلر به تدریس ریاضیات مشغول شد. آنگاه ازدواج کرد و پدر چند فرزند شد و دچار بدبختی ها و ناراحتی های بی شمار گردید. از فشار تنگدستی از شهری به شهر دیگر می رفت مدتی به کار پیشگویی و پیش بینی سرگرم گردید. در این دوران همه فکرش متوجه بررسی های آسمانی و مطالعه نوشته های دیگران بود. به سال 1609 قوانین حرکت سیارات را پیدا کرد و در کتاب نجوم نوین خود آنها را چاپ و پخش نمود. در سال 1618 قانون سوم خود را کشف کرد. در پایان زندگی با بدبختی و گمنامی در گوشه ای جهان را بدرود گفت. وی در پی تحقیقات کپرنیک و تیکو براهه در مورد حرکت وضعی و انتقالی کرات این سه قانون را کشف کرد:
1 – هر سیاره در مداری بیضی شکل به دور خورشید حرکت می کند که خورشید در یکی از دو کانون این مدار بیضی شکل قرار دارد.
2 – هر گاه از مرکز سیاره ای شعاعی به مرکز خورشید رسم شود سطح حاصل از حرکت سیاره به دور خورشید دارد.
3 – مجذور زمان حرکت کامل هر سیاره به دور خورشید نسبت مستقیم با توان سوم قطر اطول مدار بیضوی آنها دارد.

همچنین ببینید

لغت نامه: وجود

فاضل تونی، محمدحسین (تون ۱۲۵۱ـ تهران ۱۳۳۹ش): حقيقت وجود گاه به معناى مصداق مقابل مفهوم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *