نوشته های تازه

تحلیل فلسفی “عمل” (action) – معرفی و مسائل اصلی

یک تفاوت مهم بین فعالیت[1] و انفعال[2] وجود دارد: آتش نسبت به چوب زمانی که آن را می سوزاند فعال است (و چوب نسبت به آتش منفعل است). در فعالیت، تفاوت مهمی نیز بین اعمال جانداران و فعالیت‌های موجودات غیر زنده مانند آتش وجود دارد: وقتی مورچه‌ها لانه می‌سازند، یا …

ادامه نوشته »

ذهن بی خانمان

بحث درباره مدرنیته (modernity) و مدرنیزاسیون (modernization) گویا هنوز به پایان نرسیده است. پست مدرن ها هم نتوانستند این بحث را خاتمه یافته تلقی کنند. از میان کتاب های خوب مربوط به نوسازی، ‌نوسازی زدایی (d-modernization) و نوسازی ستیزی (counter -modernization) کتاب «ذهن بی خانمان» اثر پیتر برگر، بریجیت برگر …

ادامه نوشته »

فلسفه موسیقی در بستر تاریخی آن

فلسفه موسیقی شامل همه نظریه پردازی هایی است که درباره موسیقی در درون فلسفه به وجود آمده است. به طور گسترده تر فلسفه موسیقی شامل هر بحث نظری در مورد موسیقی ست که توسط روش شناسی ها و نظریه های فلسفی شناخته شده است. در نتیجه فلسفه پردازی پیشامدرن در …

ادامه نوشته »

فلسفه موسیقی

فلسفه­ ی موسیقی تلاش می‌کند به پرسش‌هایی درباره ماهیت و ارزشِ شیوه‌ها و اَعمالِ موسیقیایی و آهنگین پاسخ دهد. فلسفه ­ی تحلیلی معاصر در رویکرد خود که به طور مشخصی، مقطعی و چند تکه است، عهده ­دار این موضوعات شده است و علاقه به پرسش­هایی درباره­ی ماهیت هستی شناختی آثار …

ادامه نوشته »

کلمه ادب، و مقاسیه نظریه دکتر معین و استاد هشتروی (یادی از استاد هشترودی)

درباره ریشه کلمه ادب، و اینکه این کلمه به چه معنایی است، دو قول و نظریه می توان پیدا کرد: نظریه اول این کلمه را غیر عربی می داند، و نظریه دوم آن را عربی. نظریه اول این کلمه را غیر عربی می داند. در این نظریه، کلمه ادب از …

ادامه نوشته »

مسأله حقیقت

شرح اسفار ملاصدرا جلسه هفدهم تاریخ: 95/02/05 مدرس: مسعود تلخابی در فلسفه اسلامی از “حقیقت” صحبت می کنند و معتقدند که “حقیقت” وجود دارد. البته با تعبیر های خاص و توضیحاتی که باید به تدریج با آنها آشنا شویم. [پرسش های مختلفی در این زمینه مطرح می شود؟] چه چیزی …

ادامه نوشته »