نوشته های تازه

سازوکارهای فهم

“فهم” (Understanding) یک “فرایند روانشناختی” (psychological process) است. منظور از “فرایند روانشناختی” چیزی است که مرتبط با ذهن و کارکردهای آن باشد. موضوع و مُتعلَّق فهم، می تواند یک شیئ فیزیکی (physical object) یا انتزاعی (abstract) باشد. برای مثال “شخص” (person)، “موقعیت” (situation) یا “پیغام” (message) می توانند از موضوع …

ادامه نوشته »

اضطراب وجودی حافظ و داستایفسکی

دکتر اسلامی ندوشن در کتاب “آواها و ایماها” مقایسه معناداری بین افکار و احوال تولستوی و مولانا انجام داده و قرابت های فکری و فرازنگی این دو شخصیت را علی رغم بُعد ششصد ساله ی آنها و تفاوت سپهر زیستشان بر آفتاب افکنده است. بنابراین هیچ استبعادی نخواهد داشت اگر …

ادامه نوشته »

حدقه نفس، جمال ابد و …؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا

حدقه نفس، جمال ابد و …؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا-1394/12/02 مدرس: مسعود تلخابی در ادامه می فرماید « الّذِی يَزَالُ بِهِ الكَمَهُ عَن حَدَقَةِ نَفسِهِ الموجُودِ فِيهَا»؛ کَمَه به معنای نابینائی است؛ می گوید به واسطه اتّصال به فیض عُلوی نابینائی زایل می شود، از …

ادامه نوشته »

فیض؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا

فیض؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا-1394/12/02 مدرس: مسعود تلخابی در ادامه می فرماید «وَ الاتِّصَالُ بِالفَيضِ العُلوِيِّ الَّذِي يَزَالُ بِهِ الكَمَهُ عَن حَدَقَةِ نَفسِهِ الموجُودِ فِيهَا»؛ الاتِّصَالُ عطف می شود به إخلاصُ النِّيَةِ الإلهِيَّةِ؛ یعنی چنان که اخلاص نیّت الهی برایش سخت می شود، اتّصال به …

ادامه نوشته »

اخلاص و سعادت حقیقی؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا

اخلاص و سعادت حقیقی؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/12/02 مدرس: مسعود تلخابی «تَعَذَّرَ عَلَيه إخلاصُ النِّيَةِ الإلهِيَّةِ الصَّادِرَةِ عَن حَاقِّ الجَوهَرِ النُّطقِيّ»؛ حَاقّ الشَّیء یعنی اصل شیء، اساس شیء، وسط چیزی، میان چیزی، مغز چیزی. مثلا یک تعبیری را به عنوان مَثَل اعراب به کار …

ادامه نوشته »

لَمَا يَرَی كُلاًّ مِن مُتَعَاطِيهَا …؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا

لَمَا يَرَی كُلاًّ مِن مُتَعَاطِيهَا …؛ گزیده ای از مباحث جلسه 12 شرح اسفار ملاصدرا-1394/12/02 مدرس: مسعود تلخابی در ادامه می فرماید «لَمَا يَرَى…»؛ لَمَا می تواند مخفّف لَمَّا باشد و می تواند حرف تأکید باشد. «لَمَا يَرَی كُلاًّ مِن مُتَعَاطِيهَا»؛ می گوید این می بیند؛ به تحقیق و به …

ادامه نوشته »