نوشته های تازه

امکان ضبط و پخش خواب های ما

مسأله یِ “خواب دیدن”، معمای چند هزار ساله است. نه تنها فیلسوفان، بلکه همه اصناف دانشمندان در طول تاریخ درباره آن نظر داده اند. امروزه، تکنولوژی ضبط و پخش رؤیاهای ما فراهم آمده است. در سال 2016، محققان دانشگاه کالیفرنیا، با استفاده از فعالیت مغزی شرکت کنندگان، توانستند فیلم‌هایی را …

ادامه نوشته »

آزادی

بالندگی و رشدِ خرد و اندیشه، بدون “آزادی” ناممکن است. آزادی یک “حق” است؛ حق انجام دادن یا گفتن آنچه می خواهیم، بدون اینکه کسی مانع شود. “آزادی”، اختیار داشتن برای زندگی است، همانطور که انتخاب می کنیم، بدون هیچ محدودیتی از ناحیه “حکومت” یا “قدرت های دیگر”. برای این …

ادامه نوشته »

“آزمایش دو شکاف یانگ” و چالش های فلسفی آن

آزمایشی، با نامِ “آزمایشِ دوشکاف یانگ”[1] وجود دارد. در این آزمایش رویداد عجیبی اتفاق می افتد. این آزمایش به این ترتیب انجام می گیرد: تفنگ نوری، یک “فوتون نور” را به سمت دو شکاف شلیک می کند. وقتی یک فوتون به شکاف ها می رسد، به طرز عجیبی، همزمان از …

ادامه نوشته »

حقوق شهروندی

آگاهی از “حقوق انسانی و شهروندی”، نخستین قدم برای رسیدن به “عدالت اجتماعی” است. توماسو کامپانِلّا[1] (۱۵۶۸ ـ ۱۶۳۹)، فیلسوف ایتالیایی، از کسانی است که درباره حقوق سیاسی و شهروندی سخن گفته است. «”حقوق سیاسی و شهروندی” ، به دسته ای از “حقوق” گفته می شود که از “آزادیِ افراد” …

ادامه نوشته »

آیا جهان می تواند از “هیچ” برآمده باشد؟

تحلیل و تبیین فلسفی که در اینجا ارائه می شود، می گوید: این کار ممکن نیست. محتوای ذهنی ما سه گونه است: وجود، ماهیت، عدم. به “ماهیت” و “وجود”، “شیئ”، “چیز” و “Thing” اطلاق می شود، و به “عدم”، “لاشیئ”، “ناچیز/هیچ” و “Nothing”. منظور از “ماهیت” همه چیزهایی است که …

ادامه نوشته »

مهم ترین رازهای جهان

رازهای بی شماری، انسان را احاطه کرده است. به نظر می رسد که از میان اینها، سه راز، در برابر تبدیل شدن به مسائل حل شدنی بیشتر مقاومت می کنند: اول: چرا چیزی به جای هیچ چیز وجود دارد؟ (منشأ ماده و اشیا)[1] دوم: چگونه جهان مادی باعث پیدایش موجودات …

ادامه نوشته »