نوشته های تازه

آشنایی کودکان با مشاغل جامعه حین بازی

بازی بقالی

تجربه بازی بقالی نه تنها فرصتی را برای آشنایی کودکان با یکی از مشاغل جامعه فراهم می آورد، بلکه تمرین جذابی برای آموزش شمردن، ارزش پول، حساب به وسیله چرتکه و وزن کردن به وسیله ترازو است.                           …

ادامه نوشته »

دوگانگی ذهن و بدن

دوگانگی ذهن و بدن

مساله ذهن-بدن را می توان در ارتباط با توضیحاتی دانست که رابطه موجود بین ذهن یا فرایندهای ذهنی و وضعیت ها یا فرایند های بدنی را بررسی می کند. هدف اصلی فیلسوفانی که در این زمینه کار می کنند مشخص کردن ماهیت ذهن و وضعیت ها/فرایندهای ذهنی می باشد و …

ادامه نوشته »

شاخه های فلسفه

شاخه های فلسفه

فلسفه به طور سنتی به چند شاخه تقسیم می شود: متافیزیک ماهیت و مفهوم نهایی جهان را بررسی می کند. منطق با قوانین استدلال معتبر در ارتباط است. معرفت شناسی ماهیت دانش و روند شناخت را بررسی می کند. اخلاق با مسائل رفتار درست در ارتباط است. زیبایی شناسی تلاش …

ادامه نوشته »

توانایی کودکان در بحث جدی فلسفی

p4c

برای اثبات این نکته که کودکان توانایی بحث جدی در مورد موضوعات فلسفی را دارند، لازم است با شواهد نشان داده شود که کودکان توان شرکت در یک بحث منسجم فلسفی را دارند. (متیوز 1984) نمونه های مناسبی از این امر را نشان می‌دهد. او ضمن ملاقات با گروهی از …

ادامه نوشته »

تسمیه هم پایی رشد زبان و تفکر در ذهن کودک است

مسعود تلخابی: «زبان بخش اساسی ذهن و مغز انسان است که با تفکر ارتباط بسیار مستقیمی دارد. «افلاطون» می گوید تفکر، تکلمِ مخفیانه روح انسان با خودش است. یعنی تفکر را نوعی تکلم می داند. قدماء که انسان را تعریف  می کردند، از آن تعبیر به حیوان ناطق می کردند. …

ادامه نوشته »

گزیده ای از مباحث جلسه 137 شرح اسفار ملاصدرا

ایساغوجی

گزیده جلسه 137 شرح اسفار ملاصدرا – 98/04/16 مدرس: مسعود تلخابی «في أن الوجودات هويات بسيطة و أن حقيقة الوجود ليست معنىً جنسياً و لا نوعياً و لا كلياً مطلقاً». یکی از فعالیت های ذهنی فیلسوفان در مواجهه با طبیعت این مسأله بوده است که بیایند، پدیده های جهان را …

ادامه نوشته »