خانه / علوم شناختی (صفحه 3)

علوم شناختی

سوگیری‌های شناختی (cognitive biases)

اغلبِ خطاهای ذهنی به صورت ناخودآگاه صورت می گیرد. برای درمان این خطاها نخست باید آنها را به عرصه خودآگاه آورد. “سوگیری های شناختی” از جمله خطاهای ذهنی هستند که بیشتر روندی ناخودآگاه دارند، و ذهن را از ادراک و قضاوت درست باز می دارند. سوگیری‌های شناختی (cognitive biases) را …

ادامه نوشته »

رابط مغز و رایانه (BCI)

“رابط مغز و رایانه” (BCI) یک سیستم مبتنی بر “رایانه” است. این سیستم، سیگنال های مغزی را به دست می آورد. آنگاه آنها را تجزیه و تحلیل می کند. سپس به دستوراتی تبدیل می کند که به دستگاه خروجی منتقل می شوند تا عملکرد مطلوبی را انجام دهند. (BCI) مخفف …

ادامه نوشته »

خرافات

بخشی از محتوای ذهنی بیشتر افراد را “خرافات” تشکیل می دهد. منظور از “خرافات” چیست؟ “خرافه” (superstition) را به صورت های مختلفی تعریف کرده اند: الف – “خرافه” باوری است که حوادث خاصی را به شیوه ای غیر عقلانی و غیرمستدل و غیر علمی توضیح می دهد. این تعریف سه …

ادامه نوشته »

تعقل و مراتب معقولات

گاهی “تعقل” را چنین تعریف می کنند: «ادراک کلیات.» آنچه از تعقل حاصل می شود، “معقول” نام می گیرد. “معقولات” یا “ادراکات کلی” بر دو قسم اند: معقولات اولیه و معقولات ثانویه. “معقولات ثانویه” خود بر دو نوع تقسیم می شوند: الف – معقولات ثانویه منطقی ب – معقولات ثانویه …

ادامه نوشته »

آفانتازیا (aphantasia)

“آفانتازیا” (aphantasia) یکی از توانایی ها ذهنی ما تصور اداراکات بصری سابق است. غروب خورشید را در یک اقیانوس تصور کنید. افق دور دست و عظیم، یک درخشش، به رنگ نارنجی و صورتی، در سراسر آسمان گسترده است. مرغان دریایی در حال پرواز هستند و شن های ساحل انگشتان پا …

ادامه نوشته »

پدیدار شناسی و مسأله تفکر

پدیدار شناسی

جنبش پدیدار شناسی در فلسفه، در شیوه ای که ما تفکر را درک می کردیم، تغییری اساسی به خود دید. تجزیه و تحلیل پدیدار شناسانه مارتین هایدگر از ساختار وجودی انسان در کتاب «هستی و زمانِ”» خود پنجره ی جدیدی را در مورد مسأله تفکر می گشاید و با بر …

ادامه نوشته »

تجربه ذهنی

منظور از “تجربه ذهنی” (Mental experience) «قدرت تعقل» (intellect) و «هوشیاری» (consciousness) است. «قدرت تعقل» (intellect) در برابر:‏ غريزه‌ يا درونراند (t‏c‏n‏i‏t‏s‏n‏i‏) و احساس‌ (g‏n‏i‏l‏e‏e‏f‏) قرار می گیرد. این تجربه ذهنی آمیزه ای از «تفکر»، «ادراک»، «حافظه»، «هیجان»، «اراده»، «تخیل» و «فرایندهای ناخودآگاه شناختی» (unconscious cognitive processes) است. این اصطلاح …

ادامه نوشته »

فلسفه و علوم اعصاب

رفتار و شناخت انسان ها در بستر ارگانیسم انسانی شکل می گیرد. از میان سیستم های مختلفی که ارگانیسم انسانی از آنها تشکیل یافته است، «دستگاه عصبی» بیشترین ارتباط را با «رفتار» و «شناخت» دارد. از این رو برای رفتارشناسان و همینطور کسانی که درباره «شناخت» مطالعه می کنند، ضرورت …

ادامه نوشته »

دوگانگی ذهن و بدن

دوگانگی ذهن و بدن

مساله ذهن-بدن را می توان در ارتباط با توضیحاتی دانست که رابطه موجود بین ذهن یا فرایندهای ذهنی و وضعیت ها یا فرایند های بدنی را بررسی می کند. هدف اصلی فیلسوفانی که در این زمینه کار می کنند مشخص کردن ماهیت ذهن و وضعیت ها/فرایندهای ذهنی می باشد و …

ادامه نوشته »

تفکر

تفکر

تفکر شامل جریانی هدف گرا از ایده ها و تداعی معانی است که می تواند به یک نتیجه گیری واقع گرایانه منتهی شود. اگرچه تفکر فعالیتی است که نزد انسان از ارزش وجودی برخوردار است اما همچنان هیچ توافقی بر سر چگونگی تعریف دقیق و نحوه ی درک آن وجود …

ادامه نوشته »