خانه / بایگانی برچسب: الحمد لله

بایگانی برچسب: الحمد لله

حمد (23)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (23)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/14 مدرس: مسعود تلخابی مطلب پنجم: حمد و تسبیح فعلی است، فعلی که از موجودات صادر می شود و هر فعلی غایتی ذاتی و باعثی اصلی دارد. باعث یعنی برانگیزاننده، آن چیزی که مرا بر کاری برمی انگیزاند. مطلب …

ادامه نوشته »

حمد (21)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (21)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/30 مدرس: مسعود تلخابی ملاصدرا می گوید الحَمدُ لِلَّه ممکن است دو معنی داشته باشد: 1) ممکن است به مبدأ وجود و غایت آن اشاره داشته باشد. بعد می گوید اَلحَمدُ لِلَّه؛ اَلحَمدُ لِلَّه از چهار جزء ترکیب یافته …

ادامه نوشته »

حمد (20)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (20)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/30 مدرس: مسعود تلخابی امروز مبحث “حمد” را با “الحمد لله” خاتمه می دهم که آخرین بحث ما باشد. این بحث را هم طبق روال ملاصدرا پیش می بریم. یعنی همانگونه که وی در دیگر آثارش این مطلب را …

ادامه نوشته »

حمد (19)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 5 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (19)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 5 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/23 مدرس: مسعود تلخابی در حمد خداوند، برای انسان سه نوع حمد می توانیم مطرح کنیم؛ چنان که حمد از ناحیه خداوند هم سه گونه بود، حمد از ناحیه بشر هم سه گونه است: 1) فعلی: که ما با …

ادامه نوشته »

حمد (18)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 5 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (18)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 5 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/23 مدرس: مسعود تلخابی در قرآن به کرّات می بینیم که خداوند دستور به حمد و تسبیح می کند، با وجود این که خود حمد است، موجودات حمدند، نه تنها حمدند، حامدند، باز دستور به حمد و تسبیح از …

ادامه نوشته »

حمد (10)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 4 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (10)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 4 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/16 مدرس: مسعود تلخابی کلمه حمد با کلماتی رابطه اشتقاقی دارد، مثل کلمه «مدح»؛ اما یک کلمه دیگر هم هست که با آن هم رابطه اشتقاقی دارد و آن کلمه «حَدم» است؛ اگر دقت کنید، حروفی که در …

ادامه نوشته »

حمد (6)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (6)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/09 مدرس: مسعود تلخابی از حمد دو نوع تلقی وجود دارد: 1) تلقی محجوبین 2) تلقی مکاشفین منظور از محجوبین کسانی است که از دیدن حقیقت منع شده اند و در حجابند. مکاشفین آن کسانی هستند که حقیقت …

ادامه نوشته »

حمد (3)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (3)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/07/25 مدرس: مسعود تلخابی می توان از «مقام شکر» و «مقام حمد» سخن گفت. مقام شکر و مقام حمد، با «مقام عقل» برابرند. این نکته حائز اهمیت است، و در ورود به عرصه حکمت متعالیه ضرورت دارد. کسی …

ادامه نوشته »

حمد (2)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (2)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/07/25 مدرس: مسعود تلخابی در حمد سه رکن وجود دارد. شما جمله ای را به این صورت در نظر بیاورید: «حَمِدَ فلاناً علی أمرٍ»؛ چند رکن در این جا وجود دارد؟ 1 – حامد 2 – محمود 3 …

ادامه نوشته »

بسمله و حمدله؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا

بسمله و حمدله؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا -1394/07/25 مدرس: مسعود تلخابی سیرت مولفین اسلامی چه فیلسوفان و چه غیر فیلسوفان در شروع کتاب هایشان اینست که با «بَسمَله» و «حَمْدَله» آغاز می کردند. بسمله به معنای بسم الله گفتن و حمدله به معنای الحمد لله …

ادامه نوشته »