نوشته های تازه

همّ؛ تحلیلی درباره “همّ”

وصف مشترک انسان با دیگر جانداران در “حیات” و لوازم آن است. از اوصاف فراگیر جانداران «صیانت از ذات» (self-preservation) است. «صیانت از ذات» رفتاری است که بقاء یک موجود زنده را تضمین می کند. آن رفتار، تقریبا در میان تمام موجودات زنده شایع است، و مبدء آن چون غریزه …

ادامه نوشته »

تاریخ بزرگ

دانش نوظهورِ “تاریخ بزرگ” به خاطر کلی نگری هایی که دارد، قرابت هایی با “قلسفه” و “مسائل فلسفی” می یابد: جهان از “سادگی” به سمت “پیچیدگی” (Complexity) در حال حرکت است. در این روند چندین «آستانه‌ی پیچیدگی» وجود دارد. به زمان‌هایی که پیچیدگی جهان از یک سطح به سطح جدید …

ادامه نوشته »

رابط مغز و رایانه (BCI)؛ تراشه کامپیوتری در مغز خوک

شرکت “نیورالینک” (Neuralink) (شرکت ایلان ماسک)، یک تراشه کامپیوتری، در مغز خوک قرار داد. این خوک به «گرترود» موسوم است. این تراشه پردازنده ای به اندازه یک سکه است؛ ۲۳ میلمتر قطر و ۸ میلی‌متر ضخامت دارد. این تراشه را می توان با یک جراحی ساده و بدون آنکه اثری …

ادامه نوشته »

معرفت از دیدگاه ابن عربی

«عالِم» کسی را می گویند که متصف به علم و معرفت است. عالم از اسماء حسنی هم است. برخی در تعریف این وصف خداوند نگاشته اند: «الذی لا یخفى علیه شیء.» گاهی آنکه می داند، به خود می داند، نه به سببیت غیر خود، و گاهی آگاهی را به سبب …

ادامه نوشته »

رابط مغز و رایانه (BCI)

“رابط مغز و رایانه” (BCI) یک سیستم مبتنی بر “رایانه” است. این سیستم، سیگنال های مغزی را به دست می آورد. آنگاه آنها را تجزیه و تحلیل می کند. سپس به دستوراتی تبدیل می کند که به دستگاه خروجی منتقل می شوند تا عملکرد مطلوبی را انجام دهند. (BCI) مخفف …

ادامه نوشته »

کاربردهای کلمه فلسفه

کلمه “فلسفه” گاهی به صورت مفرد و مطلق به کار می رود، بدون اینکه با کلمات دیگری ترکیب یافته باشد. گاهی هم با کلمات دیگری ترکیب می شود، و عنوانی مرکب می سازد. این عناوین مرکب گاهی به صورت “مرکب اضافی” است و گاهی به صورت غیر اضافی. می توان …

ادامه نوشته »