نوشته های تازه

حسین منزوی و صدق عاطفی اش (آن زاده مهر)

نیما در “حرف های همسایه” اش  حرفی دارد با این مضمون؛ شاعر باید آن چنان در ابژه اش مستغرق شود که وقتی از خانه اش قدم بیرون نهاد؛ نه او دیگران را بشناسد و نه دیگران او را بشناسند. به زعم نیما، کار شاعر از این بابت شبیه یک مراقبه …

ادامه نوشته »

مبانی حکمت اشراق

“حکمت اشراق” یک نظام فکری بر پایه “نور” است. منظور از نظام فکری مجموعه اندیشه های مرتبط به هم است که می خواهد جهان را تبیین کند. 1 – تقسیم اشیاء جهان بر دو قسم: نور / ظلمت] اشياء عالم بر دو قسم اند: الف – آنچه در حقیقت ذاتش …

ادامه نوشته »

سعدی و معنای زندگی

کیرکگور در مورد ملال و افسردگی می گوید:خدایان ملول بودند؛ آدم را آفریدند؛ آدم ملول شد؛ حوا برایش خلق شد،  آدم و حوا ملول شدند و بچه هایی پس افکندند و با رشد جمعیت ملال در دنیا تکثیر گردید. با این فرض باید گفت؛ هر چند که بحران معنا و …

ادامه نوشته »

سالشمار زندگی دلوز

ژیل دلوز (Gilles Deleuze) در ۱۸ ژانویه ۱۹۲۵، در خانواده ای متوسط در پاریس به دنیا آمد، و بیشتر عمر خود را در آنجا زندگی کرد. او پیش از آغاز جنگ جهانی دوم وارد مدرسه دولتی شد، و هنگام تجاوز آلمانها برای تعطیلات به نورماندی رفته بود. تحصیلات اولیه او …

ادامه نوشته »

مختصات کتاب شفاء از زبان ابن سینا

ابن سینا در آغاز شفاء مختصات این کتاب را چنین گزارش می کند: 1 – اصول و فروع فلسفه علوم فلسفی به اصول و فروع تقسیم می شود: فروع بر روی اصول بناء می گردد. ابن سینا در کتاب شفاء خلاصه ای از  تأملات و تفکرات و آگاهی های خویش …

ادامه نوشته »

علم و دین

آیا میان دانستن اسرار آسمان و زمین، و اعتقاد به خدا یا خدایان منافاتی وجود دارد؟ چرا معتقدین به خدا یا خدایان همواره در طول تاریخ از علم هراسان بوده اند؟ آیا واقعا محتوای ادیان علم گریز است؟ از اتهامات مدعیانِ دیرینِ سقراط همین بود. آنان می گفتند: «سوفیستی هست …

ادامه نوشته »