نوشته های تازه

فلسفه سیاسی (5)؛ منشأ حکومت

“حکومت” ها، کی و چگونه در جوامع بشری پدید آمدند؟ آیا در جوامعِ ابتدایی، سازمان های حکومت، وجود داشت؟ مطابق شواهدِ موجود، «این سازمانها در جامعه یِ ابتدائى وجود ندارند. جامعه ابتدائی به علت پیوستگی و تجانس عظیم خود بدون متابعت از شخص یا سازمانی معین عمل می کند، و …

ادامه نوشته »

انسان شناسی (2)؛ سه قلمرو انسان شناسی

انسان، در قلمرو انسان شناسی، به تدریج، شناخته می شود. انواع بیماریها و اختلالاتش مشخص می گردد، و راه های درمان و بهبودش تعیین می شود. طُرُقِ ارتقاء علمی و خُلقی و عملیش مشخص می گردد. بنابرین، انسان شناسی، به سه محدوده مرتبط به هم تقسیم می شود: اول – …

ادامه نوشته »

انسان شناسی (1)؛ انسان شناسی و ضرورت های فردی و اجتماعی آن

انسان، برای بهتر زیستن، نیازمندِ آگاهی های بیشتری، درباره خود، دیگران، و جهان است. زندگیِ ما، جوانبِ متعدد و متفاوتی دارد. برای مثال، می توانیم جنبه هایی از آن را به صورت کوتاه بررسی کنیم، و نقش مطالعه آنها را در داشتن زندگی بهتر آشکار نماییم. خوردن، آشامیدن، خوابیدن، تحصیل، …

ادامه نوشته »

لغت نامه: وجود

فاضل تونی، محمدحسین (تون ۱۲۵۱ـ تهران ۱۳۳۹ش): حقيقت وجود گاه به معناى مصداق مقابل مفهوم است، و در اين صورت از آن به منشأ آثار و طارد عدم تعبير مى ‏شود. حقيقت وجود به معناى مذكور، حقيقت واحده‏ اى است كه داراى مراتب مختلفه مى ‏باشد؛ مرتبه ‏اى از آن …

ادامه نوشته »

رتوریک

رتوریک[1] همان بلاغت متن است که با ایتوس[2] و پیتوس[3] و لوگوس[4] ربط و ‌نسبت وثیقی دارد. ایتوس با اخلاقیات و خوی و خصلت سخنور و هنرمند گره می خورد، و پیتوس با احساسات و عواطف و ترس و ترحم مخاطب. لوگوس  هم البته  با خود سخن آمیخته است و …

ادامه نوشته »

لغت نامه: نیاز خواری طلبی (Abasement need)

انتقاد، اهانت، سرزنش،… را با بردباری تحمل کردن. لذت بردن از کیفر. به دنبال درد و رنج و بیماری و بدبختی رفتن. به کم مایگی و حقارت و خطای خود اعتراف کردن. بدون مقاومت تسلیم پیشامدها بودن. منبع: فرهنگ علوم رفتاری؛ علی اکبر شعاری نژاد / 1

ادامه نوشته »