خانه / تعلیم و تربیت (صفحه 5)

تعلیم و تربیت

حمد (12)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 4 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (12)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 4 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/16 مدرس: مسعود تلخابی عالم را ناگزیر مبدئی است. این مبدء می بایست بسیط و غیر قابل تجزی و تکثر و تعدد باشد، زیرا اگر مرکب باشد، متجزی به اجزایی خواهد بود. این اجزاء پیش از آن وجود …

ادامه نوشته »

فلسفه از منظر ملاصدرا

ملاصدرا در آغاز اسفار چند تعریف برای فلسفه بیان می کند. آن تعاریف عبارتند از: اول – «أن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفةِ حقائقِ الموجوداتِ على ما هي عليها، و الحكم بوجودها تحقيقا بالبراهين، لا أخذا بالظنِ و التقليدِ، بِقدر الوسع الإنساني.» [فلسفه عبارت است از استکمال نفس انسانی به …

ادامه نوشته »

پدیده ای به نام “آگاهی”

پدیده “آگاهی” و متعلقات آن از دوره ای به دوره دیگر و از جایی به جای دیگر متفاوت است. منظور از “متعلقات آگاهی”، منابع آن، روش های حصول و اکتساب آن، موضوع های متعلق به آن، مقدار آن و … می باشد. شکل “آگاهی و متعلقات آن” در انسانِ پیش …

ادامه نوشته »

حمد (11)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 4 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (11)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 4 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/16 مدرس: مسعود تلخابی “حمد” در انسان از سه مرحله ترکیب شده است: ادراک زیبایی، تأثر از زیبایی، بیان زیبایی. این سه مرحله در تمام انسان ها یافت می شود. گاهی افرادی در میان انسان ها یافت می …

ادامه نوشته »

حمد (9)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (9)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/09 مدرس: مسعود تلخابی یکی از اسماء خداوند “حمید” است. حمید بر وزن فعیل طبق وضع لغوی هم معنای فاعلی می دهد و هم معنای مفعولی یعنی حمید را ما می توانیم هم به معنای «حامد» بگیریم و …

ادامه نوشته »

حمد (8)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (8)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/09 مدرس: مسعود تلخابی ملاصدرا می گوید “حمد” از سنخ “کلام” است. این کلام می تواند لسانی باشد و می تواند فعلی باشد. ملاصدرا از قرآن شاهدی می آورد، و می گوید در قرآن از دلالت عقلی قطعی …

ادامه نوشته »

حمد (7)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (7)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/09 مدرس: مسعود تلخابی حمد نوعی از کلام و قول است. به قول ملاصدرا: «الحمد نوعٌ من الکلام». حمد نوعی از کلام و قول است یعنی حمد می تواند لسانی و زبانی باشد، می تواند فعلی و عملی …

ادامه نوشته »

حمد (6)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (6)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 3 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/08/09 مدرس: مسعود تلخابی از حمد دو نوع تلقی وجود دارد: 1) تلقی محجوبین 2) تلقی مکاشفین منظور از محجوبین کسانی است که از دیدن حقیقت منع شده اند و در حجابند. مکاشفین آن کسانی هستند که حقیقت …

ادامه نوشته »

علوم شناختی

علوم شناختی (Cognitive science) مطالعه ای میان رشته ای است. این دانش، مطالعه علمی ذهن و فرایندهای آن می باشد. برخی در تعریف آن به “مغز” هم اشاره کرده اند، و گفته اند: « پژوهش علمی درباره ذهن و مغز.» علوم شناختی ماهیت، وظایف و عملکردهای شناخت (cognition) را در …

ادامه نوشته »

حمد (3)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (3)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 2 شرح اسفار ملاصدرا – 1394/07/25 مدرس: مسعود تلخابی می توان از «مقام شکر» و «مقام حمد» سخن گفت. مقام شکر و مقام حمد، با «مقام عقل» برابرند. این نکته حائز اهمیت است، و در ورود به عرصه حکمت متعالیه ضرورت دارد. کسی …

ادامه نوشته »