نوشته های تازه

روشنفکران و بحران آگاهی

شرط گفت وگوی سازنده این است که به لوازم گفت وگو هم پایبند باشیم. شرط نخستین گفت گو این است که بپذیریم: ما بر شانه غولان نشسته ایم. شرط دوم گفت وگو این است که بپذیریم: مفاهیم تعریف ندارند تاریخ دارند وقتی از تاریخ مفاهیم صحبت می کنیم بناچار باید …

ادامه نوشته »

ورود به فلسفه اسلامی

فلسفه یِ اسلامی، فلسفه ای است که در کشورهای اسلامی، یا تو گویی “جهان اسلام” متداول شده است. “جهان اسلام”، یا “کشورهای اسلامی”، مناطقی است که اسلام در آنها، تأثیر شدیدی بر جامعه دارد. فلسفه اسلامی، محصول جامعه اسلامی است، و همچنین می توان گفت: محصول فلسفه یِ اسلامی، یک جامعه …

ادامه نوشته »

نظریه رشد اخلاقی کلبرگ

مقدمه: “لارنس کلبرگ”[1]، سطوح و مراحل “رشد اخلاقی انسان” را تبیین کرده است. منظور از “رشد اخلاقی”[2] شکل گیری و بلوغ حس “درست و غلط/خوب و بد” در کودکان در سیر طبیعی “رشد شناختی”[3] است.[4] گویا احساسِ “حیاء و شرم” نیز در انسان، در آغاز این مرحله پدیدار می شود. …

ادامه نوشته »

مسأله روح و نفس مجرد؟!

برخی از دانشمندانِ مسلمان، به وجود “نفس یا روح مجرد” در انسان اعتقادی نداشتند. شیخ طوسی (م 460) در ذیل آیات 12 تا 16 سوره مؤمنون، می نویسد: «در این آیه دلالتی است بر اینکه انسان همین جسمی است که مشاهده می کنیم، زیرا او از نطفه ای خلق شده …

ادامه نوشته »

“بابک احمدی” که می نوشت (در پاسداشت بابک احمدی)

در دهه هفتاد که کف گیر مباحث نقد ادبی در دانشکده های ادبیات _که عمدتاَ از کتاب های نقد ادبی استاد زرین کوب و فرشیدورد ارتزاق می کرد_به ته ِ دیگ خورده بود، در خارج از قلمرانی حضرات آکادمیک اتفاقات مهمی افتاد که مسیر نقد مَدرسی و مرسوم را دگرگون …

ادامه نوشته »

دورنمای تاریخی فلسفه هند – 2 –

فلسفه هندی (Indian philosophy) به نظام های فلسفیی گفته می شود که در شبه قاره هند رشد و توسعه یافته است. این سیستم های فلسفی فراوان و متعدد می باشند، و به دو گروه کلی و اصلی تقسیم می شوند: الف – آستیکا (astika) ب – ناستیکا (nastika) مکاتب “آستیکا”، …

ادامه نوشته »