نوشته های تازه

تجربه جدید و مستقیم کودکان: مشاهده تار مو زیر میکروسکوپ

ژان ژاک روسو: علوم را به کودکان تدریس نکنید اما مزه آن ها را به کودکان بچشانید [1]. آشنایی با انسان و تجربه شیرین و جالب مشاهده تار مو زیر میکروسکوپ: منبع: [1] Jean Jacques Rousseau » Emile, or On Education » Book III – Age 12 to Age 15  …

ادامه نوشته »

تفکر

تفکر

تفکر شامل جریانی هدف گرا از ایده ها و تداعی معانی است که می تواند به یک نتیجه گیری واقع گرایانه منتهی شود. اگرچه تفکر فعالیتی است که نزد انسان از ارزش وجودی برخوردار است اما همچنان هیچ توافقی بر سر چگونگی تعریف دقیق و نحوه ی درک آن وجود …

ادامه نوشته »

فلسفه و وجه تمایز آن با سایر علوم

فلسفه الهیات و علم

«فلسفه» واژه ای یونانی به معنی عشق به خرد است. فلسفه مطالعه واقعیت غایی، علل، و اصول اساسی هستی و تفکر است که می تواند جنبه های بسیار و ظهورات مختلفی با توجه به رویکرد فیلسوفان مختلف داشته باشد.  اشتغال به فلسفه و در واقع جستجو برای حقیقت در دنیای …

ادامه نوشته »

حکم شرع درباره “فلسفه” از دیدگاه “ابن رشد”

ابن رشد

هر رفتاری خارج از پنج حکم (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) نیست. حال،  “فلسفه” به عنوان فعل، چه حکمی دارد؟ در قرآن آیات بی‌شماری وجود دارد که بیان می‌کند فعلِ ” فلسفه” واجب است. ” ابن رشد” به عنوان فقیه با اشاره به این آیات بیان می‌کند  “فلسفه” شرعا واجب …

ادامه نوشته »

معرفت شناسی

معرفت شناسی

معرفت شناسی (epistemology) واژه ای یونانی به معنی دانش یا علم، شاخه ای از فلسفه است. این شاخه فلسفه ناظر بر تئوری هایی درباره منابع، ماهیت و محدوده های دانش است. معرفت شناسی از قرن ۱۷ میلادی یکی از مباحث اساسی فلاسفه بوده است. این شاخه از فلسفه متعهد هماهنگی …

ادامه نوشته »

تئوری ژان پیاژه درباره رشد شناختی کودکان

ژان پیاژه

ژان پیاژه (1933) تئوری معروفی درباره رشد شناختی دارد. این تئوری بیان می کند که بسیاری از کودکان قبل از سن 11 یا 12 سالگی قادر به تفکر فلسفی نیستند. به گفته پیاژه این به خاطر این است که قبل از این زمان کودکان  قادر به «تفکر درباره تفکر» نیستند. …

ادامه نوشته »