خانه / فلسفه ملاصدرا / شرح اسفار ملاصدرا (صفحه 5)

شرح اسفار ملاصدرا

عقل و معقول …؛ گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا

عقل و معقول…؛ گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/28 مدرس: مسعود تلخابی مطلب هشتم: مَعقُولٍ اسم مفعول است از کلمه عقل. قطعا مهم ترین واژه ای که در فلسفه هست و مهم ترین امری که در فلسفه وجود دارد، این کلمه عقل است یعنی تمام بناء …

ادامه نوشته »

حواس…؛ گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا

حواس…؛ گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/28 مدرس: مسعود تلخابی مطلب ششم: فَاعِلِ کُلِّ مَحسُوسٍ وَ مَعقُولٍ مطلب ششم درباره «فَاعِلِ کُلِّ مَحسُوسٍ وَ مَعقُولٍ» هست که یک اشکال ادبی این جا پیش می آید. فاعل وصف الله است. اشکالش می دانید کجاست؟ سوال: اعراب فاعل …

ادامه نوشته »

فاعل؛ گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا

فاعل؛ گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/28 مدرس: مسعود تلخابی مطلب پنجم: در تعریف فاعل گفتیم که «الفَاعِلُ موجُودٌ لَهُ أثَرٌ فِی الغَیر»؛ آن چیزی که در فاعلیت و تعریف فاعلیت وجود دارد، اثر است؛ اثر چند ویژگی دارد: مثلا یک شیئی را شما در نظر …

ادامه نوشته »

گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا

گزیده ای از مباحث جلسه 8 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/28 مدرس: مسعود تلخابی عبارت اسفار درباره الحمد لله، جلسات گذشته صحبت کردیم و امروز به عبارت بعدی اش که «فَاعِلِ کُلِّ مَحسُوسٍ وَ مَعقُولٍ» می پردازیم. مطلب اول: کلمه فاعل خود اسم فاعل است که به معنی کننده کار است. …

ادامه نوشته »

حمد (24)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (24)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/14 مدرس: مسعود تلخابی صحبت های مستمعین درباره معنی جمله ملاصدرا [إنَّ حَقِیقَةَ الوُجُودِ أو جَمِیعَ أفرَادِهِ لِلّهِ تَعَالی وَ أذَا کَانَت هِیَ لَه تَعَالی کَانَ هُوَ تَعَالی لَهَا أیضاً]: – کسی خودش را اختصاص به خداوند می دهد، …

ادامه نوشته »

حمد (23)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (23)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/14 مدرس: مسعود تلخابی مطلب پنجم: حمد و تسبیح فعلی است، فعلی که از موجودات صادر می شود و هر فعلی غایتی ذاتی و باعثی اصلی دارد. باعث یعنی برانگیزاننده، آن چیزی که مرا بر کاری برمی انگیزاند. مطلب …

ادامه نوشته »

حمد (22)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (22)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 7 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/09/14 مدرس: مسعود تلخابی مطلب اول: جلسه گذشته درباره موجود و موجودات و مراتب موجودات صحبت کردیم؛ یکی از تفکیک هایی که ملاصدرا درباره اش صحبت می کند، تفکیک موجودات به محسوس و معقول است، در ادامه مقدمه اسفار …

ادامه نوشته »

حمد (21)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (21)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/30 مدرس: مسعود تلخابی ملاصدرا می گوید الحَمدُ لِلَّه ممکن است دو معنی داشته باشد: 1) ممکن است به مبدأ وجود و غایت آن اشاره داشته باشد. بعد می گوید اَلحَمدُ لِلَّه؛ اَلحَمدُ لِلَّه از چهار جزء ترکیب یافته …

ادامه نوشته »

حمد (20)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (20)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 6 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/30 مدرس: مسعود تلخابی امروز مبحث “حمد” را با “الحمد لله” خاتمه می دهم که آخرین بحث ما باشد. این بحث را هم طبق روال ملاصدرا پیش می بریم. یعنی همانگونه که وی در دیگر آثارش این مطلب را …

ادامه نوشته »

حمد (19)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 5 شرح اسفار ملاصدرا

حمد (19)؛ گزیده ای از مباحث جلسه 5 شرح اسفار ملاصدرا- 1394/08/23 مدرس: مسعود تلخابی در حمد خداوند، برای انسان سه نوع حمد می توانیم مطرح کنیم؛ چنان که حمد از ناحیه خداوند هم سه گونه بود، حمد از ناحیه بشر هم سه گونه است: 1) فعلی: که ما با …

ادامه نوشته »