خانه / قلمرو های فلسفه / تاریخ فلسفه (صفحه 2)

تاریخ فلسفه

دورنمای تاریخی فلسفه هند – 2 –

فلسفه هندی (Indian philosophy) به نظام های فلسفیی گفته می شود که در شبه قاره هند رشد و توسعه یافته است. این سیستم های فلسفی فراوان و متعدد می باشند، و به دو گروه کلی و اصلی تقسیم می شوند: الف – آستیکا (astika) ب – ناستیکا (nastika) مکاتب “آستیکا”، …

ادامه نوشته »

فلسفه هندی و معرفی آن – 1 –

پیش درآمد: فلسفه، اختصاص به غرب یا شرق اسلامی ندارد. در نقاط مختلف جهان فلسفه های قابل توجهی وجود داشته است. هند، چین، مصر باستان از آن جمله اند. از این رو برآنم که گاهی این فلسفه ها را معرفی کنم. فلسفه هندی (Indian philosophy)، سیستم های فکری و تأملیی …

ادامه نوشته »

خیام و فلسفه

هر چند که تذکره نویسان معاصر ِخیام _از آنجایی که اقتضای طبیعت تذکره نویسان است_این عالم ژرف اندیش و حیرت زده را با گل و گشادی بسیار متصف به القاب الوان و متنوع از جمله فیلسوف” کرده اند، ولی واقع امر آن است که خیام، هرگز فیلسوف در معنای کلاسیک …

ادامه نوشته »

رواقی گری (2)

در یادداشت پیشین به اختصار رواقی گری را معرفی کردم. در این یادداشت می خواهم به نقد این جریان بپردازم. گرایش به رواقی گری و رشد  و رواج رواقی گری به شرایط اجتماعی -تاریخی  جوامع نیز بستگی دارد. هر نوع افراط در فردگرایی و یا درون گرایی نشانگر بحران های …

ادامه نوشته »

ببخشید! روح شما سالم است؟ -رواقی گری- (۱)

زنون (۲۶۱-۳۳۳ق.م)گویا نخستین فیلسوف رواقی است. بعدها سنکا(Seneca)، موسونیوس روفوس (mousonius Rufus)، اپیکتتوس (Epictetus) و مارکوس آورلیوس (Marcus Aurelius) تفکر رواقی (stoicism) را بیشتر بسط دادند. در تاریخ فلسفه معمولا به سه جریان کلبیون و اپیکوریان (epicurean) و رواقیون کمتر پرداخته می شود. شاید کسانی هم باشند که این سه …

ادامه نوشته »

ذهن بی خانمان

بحث درباره مدرنیته (modernity) و مدرنیزاسیون (modernization) گویا هنوز به پایان نرسیده است. پست مدرن ها هم نتوانستند این بحث را خاتمه یافته تلقی کنند. از میان کتاب های خوب مربوط به نوسازی، ‌نوسازی زدایی (d-modernization) و نوسازی ستیزی (counter -modernization) کتاب «ذهن بی خانمان» اثر پیتر برگر، بریجیت برگر …

ادامه نوشته »

به بهانه خیامیّات

از خیام تاریخی (ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام) هیچ دفتر شعر مدّونی به ما نرسیده است و حتی معاصرانش در قرن ششم بی هیچ اشارتی به شاعر بودن خیام، از او صرفا با القابی مانند حکیم و منجم و حجت الحق یاد کرده اند. چنان که تذکره نویسی مانند نظامی …

ادامه نوشته »

اثير الدين ابهرى

اثير الدين ابهرى فضل (يا مفضل) بن عمر- ابهرى سمرقندى، از اكابر علماى معقول كه در منطق و حكمت يدى طولى داشته و تأليفات او: 1 – ايساغوجى. 2 – الزبدة. 3 – قال اقول كه شرح كتاب ايساغوجى بوده و بارها در هند چاپ شده. 4 – الكشف. 5 …

ادامه نوشته »

رمانتیسم فلسفی (۲)

[1 – تحقیقات درباره رمانتیسم در ایران] تحقیقات مربوط به رمانتیسم در ایران علی الاغلب، پیرامون رمانتیسم ادبی-هنری صورت گرفته است. هنوز مبانی فلسفی رمانتیسم، چندان، واکاوی نشده است. [2 – فردریک بیزر  و کتاب “رمانتیسم آلمانی”] فردریک بیزر درکتاب «رمانتیسم آلمانی» ریشه ها و اصول و مبانی رمانتیسم فلسفی …

ادامه نوشته »

رمانتیسیسم فلسفی (۱)

در زمینه رمانتیسم یا رمانتیسیسم هنوز می توان تحقیقات گسترده تری انجام داد. از میان کتاب ها و پژوهش های منتشر شده هنوز کتاب «سیر رمانتیسم در اروپا» اثر مسعود جعفری، خواندنی است. ولی کتاب «رئالیسم و ضد رئالیسم» سیروس پرهام خوانندگان کمتری دارد. پرهام، مرکز بحث را رئالیسم قرار …

ادامه نوشته »